Feminine Revolution

Feminine Revolution

Feminine Revolution – trenden som ingen tog på allvar En nyligen genomförd big-data studie av megatrender visar tydligt att Feminine Revolution tillsammans med digitalisering, kommer att vara en av de viktigaste trenderna de närmaste 5-10 åren. #metoo är bara början....
Venedigbiennalen del 2

Venedigbiennalen del 2

Venedigbiennalen del 2 – Landets varumärke och konst – två sidor av samma mynt? Det finns de som hävdar att ett lands kultur och värderingar syns allra tydligast i den konst som skapas; oavsett om det är musik, bildkonst, litteratur eller film. Jag hävdar att det är...
Venedigbiennalen del 1

Venedigbiennalen del 1

Viva Arte Viva! – om konst för konstens skull Venedigbiennalen nr. 57 handlar om konst för konstens skull. Viva Arte Viva! saknar mycket av den världsförbättringsiver som funnits i några av de föregående biennalerna. Årets kurator Christine Macel har istället velat...
Finns svenska värderingar?

Finns svenska värderingar?

Det är modernt att tala om värderingar idag. Inte minst då det gäller att förklara varför vi svenskar är så speciellt bra. Ofta nämns öppenheten och jämlikheten som exempel på detta. Jag menar att de svenska värderingarna både är vår lycka och vår förbannelse och att...
Milan 2017 – after the crisis. Made…

Milan 2017 – after the crisis. Made…

This year marked my 15th visit to the Milan design fair. With the exception of 2003 I have visited the Salone del Mobile since 2002 and patterns are emerging. Through crisis and booming economy. Hope and despair. Politics, craftsmanship and luxury seem to comprise the...
Milano 2017 – efter krisen. Made…

Milano 2017 – efter krisen. Made…

I år var mitt 15:e besök på Designmässan i Milano. Med undantag för 2003 har jag besökt Salone del Mobile sedan 2002 och mönstren blir tydliga. Genom kris, högkonjunktur. Hopp och förtvivlan. Politik, hantverk och lyx verkar utgöra treenigheten i år. Dessa tre tydliga...