Trendforskning

En trend är en förändringsprocess som stimulerar till samhälls- eller produktutveckling och även i vissa fall även resulterar i nya innovationer.

Quattroporte har utvecklat en egen metod baserad på värderingsforskning som gör att vi med god validitet kan förutsäga framtiden med hjälp av det grundliga trendutvecklingsarbete vi på olika sätt bedriver dagligen. Det kan handla om studier med kvalitativ och kvantitativ research, statistisk analys, såväl som resor till olika trendhubbar runt om i världen och seminarier.

Välkommen att glänta på dörren till framtiden tillsammans med oss!

Trendanalys

Varför uppstår en trend? Hur kommer den att utvecklas. Går den att påverka? Quattroporte kan se trender i ett mycket tidigt skede. Kommer de vara gynnsamma för dig?

Målgruppsanalys

Vilka målgrupper kommer att utveckla nya beteenden först? Går de att påverka?  Var finns möjligheterna. Med hjälp av konsument, kunddata kan vi utveckla den målgruppsmatris som bäst passar din verksamhet.

Trendresor

Quattroporte reser på årlig och återkommande basis, med eller utan kunder, till många platser runt om i världen där vi ser att framtiden finns representerad.

QP-kollen

QP-kollen är en innovativ och transformativ inspirationsplattform, sprungen ur en genuin längtan efter ren och enkel trendspaning.

Avantgardister

Avantgardisterna är en grupp i samhället som ligger 6-10 år före den stora massan. Det är de som först anammar nya trender som attityder, smaker och beteenden, oavsett om det gäller boende, upplevelser eller konsumtion.

Trendseminarier

Quattroporte arbetar med trendforskning och genomför varje år ett antal studier för att hålla oss á jour och ligga steget före.

Trendpanelen

För att hålla oss uppdaterade om kommande och pågående trender har Quattroporte skapat en egen internetpanel.

Trendlaboratorium

I vårt ambulerande trendlaboratorium utför vi analoga experiment där vi omsätter de tankar och teorier som vi stöter på i vårt dagliga arbete.