Strategisk kommunikation

Think small, Skrytbilen och Förnuftiga människor

. Tre klassiska exempel på bilkommunikation – Think small (Bubblan), Skrytbilen (Renault 16), Förnuftiga människor (Skoda) – som på ett kreativt och strategiskt sätt möter målgruppens förväntningar.

Strategisk kommunikation innebär i grunden att man ska få någon att göra något annorlunda. Genom att skapa kommunikation baserat på trender, kunskap om målgruppen och ett kreativt anslag kan vi skapa kommunikation som är effektiv och stärker organisationens position långsiktigt. Bra kommunikation ska ge dig en inre bild och starka känslor. Quattroporte arbetar med varumärkesstrategier, kommunikationskoncept, samhällskommunikation och kriskommunikation. Vi tror och arbetar med kommunikation baserad på insikter därför att den har förmågan att förändra beteenden på sikt.

Kommunikationsrådgivning och budskapsformulering – FRONT:

Att formulera budskap som möter många olika aktörers (medier, kunder, aktieägare etc) förväntningar i en omvärld som utvecklas exponentiellt. Med Quattroporte ger kommunikationen också konkreta, mätbara beteendeförändringar.

Kriskommunikation – COUNTER:

Att hantera kommunikationen framgångsrikt då en oväntad kris inträffar kan minska skadeverkningarna och ibland stärka organisationen för framtiden.

Varumärkesstrategier – MARC, MEMPHIS:

Att utveckla en varumärkesplattform som är anpassad att möta kommande trender och målgruppens behov. Positionering av varumärket och namnsättning. Allt för att öka försäljning, medlemstal eller annan beteendeförändring.

Marknadskommunikation – POST-AD-PR:

Att öka försäljningen med kommunikation. Vi skapar den kommunikation som är mest effektiv. Det innebär ofta den kommunikation som ger den starkaste emotionerna i de viktigaste målgrupperna. Vi tror på PR, reklam, webben, TV och print men ännu mer på de insikter som ger de mest säljande koncepten.

Rådgivning

Quattroporte erbjuder strategisk kommunikationsrådgivning såsom till exempel krishantering, medieträning, Q&As, retorik och framförande. Vi jobbar ofta med chefer, ledningsgrupper och styrelser.

För mer information om strategisk kommunikation kontakta Richard Sjöberg, mobil: 0702-685 113