Uppdrag

Kanske är det Quattroporte som medverkat till utformningen av den nya gallerian, de nya produkterna och tjänsterna, utbildningen, kommunikationskampanjen eller framtidsrapporten…

Vi skulle självklart vilja berätta om alla våra spännande uppdrag. Men kunderna vill ofta vara lite hemlighetsfulla. De exempel vi beskriver nedan, speglar på ett bra sätt vad vi arbetar med. Sedan är det upp till er och er fantasi att utläsa resten.

En magisk mötesplats

Swedavia gav oss återigen förtroendet att utveckla framtidens flygplats fram emot 2040 och 2070. Tillsammans med Avantgardister, Q-Ball och AI-analys skapades nya koncept för en ny tid. 

Scenkonsten efter krisen – The Show Must Go On

År: 2020/21

Svensk Scenkonst undrar om publiken kommer att återvända till teatern, operan, dansen, cirkusen, musiken efter krisen. Eller kommer det digitala bli det nya normala. En plågad bransch och hotad bransch ville veta mer. I en studie baserad på big data ser vi en oväntad utveckling växa fram.

Framtidens kommersiella fastigheter

 År: 2020/2021

I ett antal studier kring hur kommersiella fastigheter kommer att utvecklas efter krisen visar på nya möjligheter. Förutsättningar för handel, kontor och andra kommersiella fastigheter kommer att förändras radikalt. Möjligheter att växa för den kloka aktören finns även fram emot 2030 och bortom.

Framtidens stadsdel i Malmö

År: 2018/19

I ett mycket centralt läge i Malmö fick Quattroporte uppgiften att analysera vad framtidens boende i närområdet förväntar sig för att trivas och känna stolthet i området. Det här är en plats idag som uppfattas om ett problemområde men som har stor potential i framtiden. Vi kunde konstatera att de lösningar kring trygghet, rumslighet och service som efterfrågades kopplade starkt till social hållbarhet och stark design.

Framtidens resande

År: 2020/21

Hur kommer människors resemönster att förändras efter covid-19? Det var uppdragsgivarens huvudfråga. Kommer klimatfrågan och digitaliseringen förändra hur vi ser på flyg, tåg och andra reseslag? Förändringarna blir inte riktigt som vi tänkt. Baserat på analys av Big Data och intervjuer med en ung generation ser vi nya mönster av resebeteenden utvecklas.

Skönhet och design bortom hörnet

År: 2019-2021

Analys av framtidens livsstilars förväntningar på design och skönhet. Nya tider och kriser förändrar idealen. Det är extremt tydligt just nu. Uppdraget innefattade analys av globala trender och rådgivning.

Ett nytt grannskap i Nacka kommun

År: 2017/18

Ett nedslitet centrum och grannskap i Nacka kommun behövde utvecklas. Quattroporte fick uppdraget att identifiera ett förväntningar om framtidens boende och liv på platsen.

Framtidens stadsdel i Sollentuna

År: 2017/18

I ett naturnära område nära vatten och mitt i skogsmark hjälpte Quattroporte till med att utveckla ett koncept för framtidens boende. Baserat på den senaste forskningen inom platsmarknadsföring och stadsutveckling lät vi medborgare delta i en process som resulterade i en hållbar, naturnostalgisk och glänta mitt i stadens larm.

Framtidens stadsdel i Sundbyberg

År: 2017/18 

I ett område som präglas av hård designmässig brutalism och modernism med åtföljande problem fick Quattroporte uppdraget att identifiera möjligheter. Ett nytt koncept baserat värderingar och förväntningar hos människor som ville bo i området växte fram. En plattform och tydligt innehåll för platsen skapades. Värde och attraktivitet hade potential att öka med 30 procent om denna nya stadsdel skapades

”Future

År: 2017

Tillsammans med ett av världens ledande konsumentföretag inom drycker tog vi fram en tillväxtstrategi för de närmsta 5 åren.

Baserat på vårt Big data system Q-Ball kunde identifiera den mest drivande utvecklingen.

Med tydliga konsekvenser för affären, innovation och kommunikationen. Mål och strategier utvecklades för en tillväxttakt över 5% per år.

ICA 2040 och 00-ister

År: 2017

Inför ICAs 100-års jubileum 2017 genomförde Quattroporte på uppdrag av ICA en analys om framtidens mat och matmöten. Vi utgick från ett antal hypoteser om framtiden och fick många falsifierade av  00-isterna. År 2040 är maten och måltiden mycket viktigare än vi först trodde. Konceptdialoger och Big data visade på nya trender och behov. Drömmarna om det 40-tal som fortfarande är både nära och långt borta blev tydliga och förvånande. Studien resulterade i film och rapport som rönte stor uppmärksamhet.

Digital strategi

År: 2017

För en mycket stor svensk offentlig institution har Quattroporte utvecklat en strategi för digital kommunikation. Hur kan kommunikationen planeras och styras i en omvärld där traditionella kommunikationsmodeller och ledningsmodeller inte längre är relevanta? En strategi där relationen mellan traditionella- och digitala medier utvecklades för att hantera denna nya situation. Strategin baserades på forskningsintervjuer, medborgarstudie, styrdokument och en big data analys i systemet Q-Ball.

Umami – framtidens stadsdel

År: 2016

Hur ser ett attraktivt stadsdel för framtiden ut? Där det finns plats för olikheter och kvaliteter. Utan att bli utslätad minimalistisk eller postmodernt elitistisk.

I Hallonbergen ska 1200 nya lägenheter byggas. Vilket innehåll behöver området laddas med för att bli speciellt och anpassat för en krävande målgrupp?

Quattroporte tog fram ett koncept och tydlig vision Wallenstam. Strategier för kommunikation utvecklades. Det blev tydligt att det nya konceptet hade stor ekonomisk och potential att attrahera.

Lernia framtidens arbete och utbildning

År: 2014

Vilket yrkesliv drömmer framtidens unga om? Och varför känner sig en del som Losers. I en stor kvantitativ och kvalitativ trendundersökning kunde vi se en ny generation med stora framtidsdrömmar. Ofta kunde inte samhället möta deras förväntningar. Där fanns en stor grupp unga killar som redan hade gett upp. Studien var basen för ett visionsarbete i Lernia.

Strategisk kommunikation

Uppgift: Skapa ett kommunikationskoncept inför en ny kampanj för HPV-vaccination i Stockholms län
Uppdragsgivare: Stockholms Läns Landsting
År: 2013

Quattroporte har gjort en målgruppsanalys och kommunikationsstrategi som landade i det nya och emotionella kommunikationskonceptet för HPV-vaccination i Stockholms län. Målgruppen unga tjejer 22-26 år var själva med och skapade konceptet som baserades på mycket starka känslor och där personer som själv blivit drabbade var avsändare. Happy Li utformade kampanjen som synts på tunnelbanor och bussar under våren 2013.

Framtidens Sverigebild

Uppgift: Tillsammans med uppdragsgivaren utveckla den Sverigebild som kan attrahera talang, kapital och besökare.
Uppdragsgivare: Visit Sweden
År: 2010-2011

Quattroporte deltog i strategiarbetet för att utveckla Sverigebilden. I det arbetet identifierade vi de centrala trenderna som kommer att påverka Sverige, genomförde en internationell segmenteringsstudie och deltog i utvecklandet av kommunikationsstrategin. I segmenteringsstudien identifierades Avantgardisterna som den mest intressanta framtidsgruppen för Sverige.

Hunch analysis

Uppgift: Forskningsöversikt, möjlighetsanalys att i framtiden utveckla teknologi för att identifiera intuition och föraningar (hunches).
Uppdragsgivare: Vinnova
År: 2010

Quattroporte utredde tillsammans med den världsberömde designern Reed Kram och den ledande forskaren prof. Ronald Jones möjligheterna att skapa system för att identifiera föraningar. Forskning har visat att vissa personer har bättre förmåga att göra rätt sak i kritiska situationer. Exempelvis har brandmän innan en katastrof inträffat upptäckt att något har varit på väg att hända. Att skapa detektorer och möjlighet att snabbt kommunicera dessa föraningar har stort värde. Resultatet från studien är tyvärr konfidentiellt.

Framtidens säkerhet

Quattroporte har vid upprepade tillfällen identifierat de trender som kommer att påverka säkerhetsbranschen inom de närmaste 3-5 åren. Tillsammans med ASSA ABLOY har Quattroporte också utvecklat framtidens säkerhetslösningar som exempelvis det elektromekaniska låset Aperio.

Framtidens design

Uppgift: Att tillsammans med de ledande universiteten i världen utveckla designprocessen och dess användningsområden.
Uppdragsgivare: Stanford, Konstfack, Imperial College m fl
År: 2009-

Quattroporte har deltagit för att identifiera de mest trender som kommer att påverka design under de närmaste åren. Tillsammans med ledande forskningsinstitutioner kommer en bok att publiceras på området.

Attendees and agenda (PDF)
Institute of Design at Stanford

STF

Uppgift: Att skapa ett erbjudande för framtidens turistorganisation.
Uppdragsgivare: STF
År: 2009

STF ska expandera och öka medlemsantalet med 200 000 medlemmar på 10 år. För att lyckas behöver organisationen skapa ett nytt koncept som förmedlar en ny bild av organisationen. Quattroporte genomförde en kvalitativ och en kvantitativ studie med totalt 4562 medlemmar i Sverige och 300 medarbetare – från värd till ledningsgrupp.

Ladda ner rapporten STF – framtidens koncept (PDF)

Bromma Blocks

Uppgift: Att skapa en attraktiv handelsplats för framtidens konsumenter.
Uppdragsgivare: KF-fastigheter
År: 2005-2006

Quattroporte genomförde en målgruppsanalys och identifierade de viktigaste konsumenttrenderna som kunde påverka utvecklingen av handelsplatsen. Olika vägval skapades där vi genomförde ekonomiska konsekvensbedömningar. Tillsammans med de mest intressanta målgrupperna utvecklades sedan konceptet där exempelvis positionering, typ av design och aktörer utvecklades. Vi deltog senare i arbetet med att utveckla infrastrukturlösningarna för Bromma Blocks. År 2009 stod första etappen H3 klar. Retail Award utnämnde 2011 Bromma Blocks till Sveriges bästa köpcenter/galleria.

Om Bromma Blocks