Uppdrag

Kanske är det Quattroporte som medverkat till utformningen av den nya gallerian, de nya produkterna och tjänsterna, utbildningen, kommunikationskampanjen eller framtidsrapporten…

Vi skulle självklart vilja berätta om alla våra spännande uppdrag. Men kunderna vill ofta vara lite hemlighetsfulla. De exempel vi beskriver nedan, speglar på ett bra sätt vad vi arbetar med. Sedan är det upp till er och er fantasi att utläsa resten.

”Future

År: 2017

Tillsammans med ett av världens ledande konsumentföretag inom drycker tog vi fram en tillväxtstrategi för de närmsta 5 åren.

Baserat på vårt Big data system Q-Ball kunde identifiera den mest drivande utvecklingen.

Med tydliga konsekvenser för affären, innovation och kommunikationen. Mål och strategier utvecklades för en tillväxttakt över 5% per år.

ICA 2040 och 00-ister

År: 2017

Inför ICAs 100-års jubileum 2017 genomförde Quattroporte på uppdrag av ICA en analys om framtidens mat och matmöten. Vi utgick från ett antal hypoteser om framtiden och fick många falsifierade av  00-isterna. År 2040 är maten och måltiden mycket viktigare än vi först trodde. Konceptdialoger och Big data visade på nya trender och behov. Drömmarna om det 40-tal som fortfarande är både nära och långt borta blev tydliga och förvånande. Studien resulterade i film och rapport som rönte stor uppmärksamhet.

Digital strategi

År: 2017

För en mycket stor svensk offentlig institution har Quattroporte utvecklat en strategi för digital kommunikation. Hur kan kommunikationen planeras och styras i en omvärld där traditionella kommunikationsmodeller och ledningsmodeller inte längre är relevanta? En strategi där relationen mellan traditionella- och digitala medier utvecklades för att hantera denna nya situation. Strategin baserades på forskningsintervjuer, medborgarstudie, styrdokument och en big data analys i systemet Q-Ball.

Umami – framtidens stadsdel

År: 2016

Hur ser ett attraktivt stadsdel för framtiden ut? Där det finns plats för olikheter och kvaliteter. Utan att bli utslätad minimalistisk eller postmodernt elitistisk.

I Hallonbergen ska 1200 nya lägenheter byggas. Vilket innehåll behöver området laddas med för att bli speciellt och anpassat för en krävande målgrupp?

Quattroporte tog fram ett koncept och tydlig vision Wallenstam. Strategier för kommunikation utvecklades. Det blev tydligt att det nya konceptet hade stor ekonomisk och potential att attrahera.

Lernia framtidens arbete och utbildning

År: 2014

Vilket yrkesliv drömmer framtidens unga om? Och varför känner sig en del som Losers. I en stor kvantitativ och kvalitativ trendundersökning kunde vi se en ny generation med stora framtidsdrömmar. Ofta kunde inte samhället möta deras förväntningar. Där fanns en stor grupp unga killar som redan hade gett upp. Studien var basen för ett visionsarbete i Lernia.

Strategisk kommunikation

Uppgift: Skapa ett kommunikationskoncept inför en ny kampanj för HPV-vaccination i Stockholms län
Uppdragsgivare: Stockholms Läns Landsting
År: 2013

Quattroporte har gjort en målgruppsanalys och kommunikationsstrategi som landade i det nya och emotionella kommunikationskonceptet för HPV-vaccination i Stockholms län. Målgruppen unga tjejer 22-26 år var själva med och skapade konceptet som baserades på mycket starka känslor och där personer som själv blivit drabbade var avsändare. Happy Li utformade kampanjen som synts på tunnelbanor och bussar under våren 2013.

Framtidens Sverigebild

Uppgift: Tillsammans med uppdragsgivaren utveckla den Sverigebild som kan attrahera talang, kapital och besökare.
Uppdragsgivare: Visit Sweden
År: 2010-2011

Quattroporte deltog i strategiarbetet för att utveckla Sverigebilden. I det arbetet identifierade vi de centrala trenderna som kommer att påverka Sverige, genomförde en internationell segmenteringsstudie och deltog i utvecklandet av kommunikationsstrategin. I segmenteringsstudien identifierades Avantgardisterna som den mest intressanta framtidsgruppen för Sverige.

Hunch analysis

Uppgift: Forskningsöversikt, möjlighetsanalys att i framtiden utveckla teknologi för att identifiera intuition och föraningar (hunches).
Uppdragsgivare: Vinnova
År: 2010

Quattroporte utredde tillsammans med den världsberömde designern Reed Kram och den ledande forskaren prof. Ronald Jones möjligheterna att skapa system för att identifiera föraningar. Forskning har visat att vissa personer har bättre förmåga att göra rätt sak i kritiska situationer. Exempelvis har brandmän innan en katastrof inträffat upptäckt att något har varit på väg att hända. Att skapa detektorer och möjlighet att snabbt kommunicera dessa föraningar har stort värde. Resultatet från studien är tyvärr konfidentiellt.

Framtidens säkerhet

Quattroporte har vid upprepade tillfällen identifierat de trender som kommer att påverka säkerhetsbranschen inom de närmaste 3-5 åren. Tillsammans med ASSA ABLOY har Quattroporte också utvecklat framtidens säkerhetslösningar som exempelvis det elektromekaniska låset Aperio.

Framtidens design

Uppgift: Att tillsammans med de ledande universiteten i världen utveckla designprocessen och dess användningsområden.
Uppdragsgivare: Stanford, Konstfack, Imperial College m fl
År: 2009-

Quattroporte har deltagit för att identifiera de mest trender som kommer att påverka design under de närmaste åren. Tillsammans med ledande forskningsinstitutioner kommer en bok att publiceras på området.

Attendees and agenda (PDF)
Institute of Design at Stanford

STF

Uppgift: Att skapa ett erbjudande för framtidens turistorganisation.
Uppdragsgivare: STF
År: 2009

STF ska expandera och öka medlemsantalet med 200 000 medlemmar på 10 år. För att lyckas behöver organisationen skapa ett nytt koncept som förmedlar en ny bild av organisationen. Quattroporte genomförde en kvalitativ och en kvantitativ studie med totalt 4562 medlemmar i Sverige och 300 medarbetare – från värd till ledningsgrupp.

Ladda ner rapporten STF – framtidens koncept (PDF)

Bromma Blocks

Uppgift: Att skapa en attraktiv handelsplats för framtidens konsumenter.
Uppdragsgivare: KF-fastigheter
År: 2005-2006

Quattroporte genomförde en målgruppsanalys och identifierade de viktigaste konsumenttrenderna som kunde påverka utvecklingen av handelsplatsen. Olika vägval skapades där vi genomförde ekonomiska konsekvensbedömningar. Tillsammans med de mest intressanta målgrupperna utvecklades sedan konceptet där exempelvis positionering, typ av design och aktörer utvecklades. Vi deltog senare i arbetet med att utveckla infrastrukturlösningarna för Bromma Blocks. År 2009 stod första etappen H3 klar. Retail Award utnämnde 2011 Bromma Blocks till Sveriges bästa köpcenter/galleria.

Om Bromma Blocks