Medarbetare

Peter Majanen

VD och Styrelseordförande

Mats Agurén

Senior rådgivare

Rickard Sahlin

Medieanalytiker 

Ulf Holmström

Senior Data Analyst

Richard Sjöberg

Senior rådgivare

Lars Harefjord

Senior konsult

Mathilda Dalberg

Trendscout

Sverre Trygg

Media Specialist

Victoria Sandell

Creative Director och vice VD

Leif Bukowski

Strateg

Carl Elfgren

Senior rådgivare

Benny Löfgren

Senior systemutvecklare

Peter Majanen

CEO och Styrelseordförande

Richard Sjöberg

Senior rådgivare 

Victoria Sandell

Creative Director och vice VD

Mats Agurén

Senior Advisor

Lars Harefjord

Konsult

Ronald Jones

Senior Advisor, Arts & Business

Rickard Sahlin

Researcher

Mathilda Dalberg

Trend Scout

Ulf Holmström

Senior Data Analyst

Leif Bukowski

Strateg