Metoder

Varför behöver vi metoder?

Quattroporte arbetar i en process med att upptäcka trender först och med hjälp av dessa insikter utveckla framgångsrika koncept och effektiv kommunikation. Att vara först är svårt. Det krävs stor talang att hantera svårtolkade signaler och omsätta dessa till strategisk och kreativ nytta för våra kunder.

För att lyckas med det har vi en djup och ingående kunskap kring metoder och teorier från många olika vetenskapliga discipliner. De metoder vi väljer att använda oss av beskriver tillvägagångssättet för att bedriva våra projekt vilket ger större möjlighet till utvärdering, kvalitetsutveckling och spårbarhet.

Vilka typer av metoder använder vi oss av?

Quattroporte har stor kunskap om de allra senaste metoderna för att kunna tolka omvärlden. Vi bygger unika sammansatta dataanalysmodeller och använder oss av designprocesser såväl som etnografiska och sociologiska observationsmetoder i vårt arbete. Quattroporte är helt metodekumeniska och ser till varje metods specifika användningsområde istället för att rangordna.

För strategiutveckling och rådgivning har vi utvecklat egna metoder och modeller som gör det lättare för våra uppdragsgivare att fatta rätt beslut i olika komplexa situationer. Till sin hjälp har Quattroporte också stora välstrukturerade databaser med miljontals intervjuer och tusentals trender som kontinuerligt uppdateras.

Finns det plats för det fria tänkandet?

Kreativitet, intuition och strategisk känsla är ovärderligt då vi ger kunder råd. Metoderna ger oss en fast grund att stå på och gör att vi alltid vågar gå lite längre.

Människorna bakom metoderna

Quattroportes medarbetare har många olika specialistkunskaper och livserfarenhet, tillika en generell förståelse av andra ämnesområden. I organisationen finns djup kunskap inom ämnen som sociologi, samhällskunskap, kommunikationsvetenskap, journalistik, statistik, textmining, politik, litteraturvetenskap, film, PR, mode och design. Den kombinerade kunskapen från alla dessa olika ämnesområden ger oss möjlighet att hitta oväntade lösningar på de mest komplexa problem; humanistiska och estetiska såväl som matematiska och logiska.