Aktuellt

H&M det nya Ericsson?

  För ett år sedan gjorde Quattroporte en big-data analys av H&Ms börskurs i relation till Inditex/Zara. Vi kunde då konstatera att det var helt andra drivkrafter, än de som normalt anges vid kursraset, som låg bakom nedgången. H&M har förlorat ett...

Feminine Revolution

Big-data studie av megatrender visar att Feminine Revolution kommer att vara en av de viktigaste trenderna de närmaste 5-10 åren.

Venedigbiennalen del 2

Venedigbiennalen del 2 – Landets varumärke och konst – två sidor av samma mynt? Det finns de som hävdar att ett lands kultur och värderingar syns allra tydligast i den konst som skapas; oavsett om det är musik, bildkonst, litteratur eller film. Jag hävdar att det är...

Finns svenska värderingar?

Det är modernt att tala om värderingar idag. Inte minst då det gäller att förklara varför vi svenskar är så speciellt bra. Ofta nämns öppenheten och jämlikheten som exempel på detta.

00-isterna

Humanistiska Patrioter eller Super-curlade drömmare? Ny studie.

Framtidens spåkula

Efter insikt, innovation och strategi; en berättelse om hur varumärken kan nå framgång med hjälp av AI.

Färgprakt

USA är ett färgsprakande land med kultur från jordens alla hörn. I Miami är detta extra-tydligt.