Kommer SD bli det nya S?

Kommer SD bli det nya S?

Det är nu 20 år sedan jag vad med och skapade programkonceptet Valpassagen för TV4.  Inför programmet gjorde jag stora kvantitiva analyser kring värderingar och politiska sympatier. Det var redan då tydligt att det fanns en stor potential för det då rätt färska...