Var var du?

Var var du?

Om hur vi ska prata med varandra efter corona Tidningarna fylls av krönikor om vad vi lärt av corona-krisen och om hur livet nu kommer att bli, som om det hela vore över. Vad händer med demokratin? Forskningen? Kulturen och sporten? Hur ser vi nu på miljöhotet? Kommer...
Är COVID-19 en fågel eller vad?

Är COVID-19 en fågel eller vad?

När en deltagare i ett samtal där Nassim Nicholas Taleb, författaren till boken The Black Swan, medverkade påstod att COVID-19 var en svart svan protesterade författaren. En svart svan är en företeelse som är nästan otänkbar och som när den uppträder ställer allt på...
Vilket är det GAL-aste landet i Europa?

Vilket är det GAL-aste landet i Europa?

Vilket är det GAL-aste landet i Europa? Vi har i tidigare artiklar konstaterat att data inte visar att Europa genomgår en högernationalistisk våg som vissa hävdar. I själva verket har värderingarna förflyttat sig sakta mot det mer liberala hållet. Varför matas vi ändå...
Inferno

Inferno

Coronavirusets framfart skapar oro i världen. Nu påverkas även den globala ekonomin. Vi kan nu för första gången se hur mekanismerna bakom ett sådant samspel ser ut. Här i en kort sammanställning.    ...