Våra tjänster

Quattroporte är en strategibyrå som arbetar med trender, innovation och kommunikation för att nå framtidens målgrupper. Vi vill göra framtiden till en tillgång för de företag och organisationer vi arbetar med.

Våra 4 ben är:

TRENDFORSKNING: Vi identifierar avgörande trender i ett tidigt skede genom nära research. Framtidens trender.

KONCEPTUTVECKLING:  Vi utvecklar framtidens koncept tillsammans med framtidens konsumenter. Framtidens koncept.

STRATEGISK KOMMUNIKATION: Vi tror och arbetar med kommunikation baserad på insikter därför att den har förmågan att förändra beteenden på sikt. Framtidens beteenden.

Q-BALL: Ett Big Datasystem byggt och utvecklat av Quattroporte Konsult. Systemet baseras främst på en interdisciplinär metodik med helt unika algoritmer.

 

Trendforskning

En trend är en förändringsprocess som stimulerar till samhälls- eller produktutveckling och även i vissa fall även resulterar i nya innovationer. Vi har utvecklat en egen metod baserad på värderingsforskning som gör att vi med god validitet kan förutsäga framtiden.

Konceptutveckling

Det är ofta en dyr och komplicerad process att skapa något som verkligen fungerar på marknaden. Mycket utveckling drivs utan tanke på vad som verkligen kommer att fungera på något års sikt.

Strategisk kommunikation

Genom att skapa kommunikation baserat på trender, kunskap om målgruppen och ett kreativt anslag kan vi skapa kommunikation som är effektiv och stärker organisationens position långsiktigt.

Q-Ball

Q-Ball är ett Big Datasystem byggt och utvecklat av Quattroporte Konsult. Systemet baseras främst på en interdisciplinär metodik med helt unika algoritmer som Peter Majanen skapat tillsammans med några av Sveriges allra främsta programmerare och systemvetare.

Föreläsningar om framtiden

Quattroporte delar gärna sina unika värderingsbaserade insikter och breda kunskaper om framtiden. Vi har studerat väldigt många människors åsikter och beteenden genom flera årtionden.

Krishantering

Quattroporte har under de senaste åren arbetat med 100-tals kriser och på det sättet fått en unik insikt i krisens mekanismer. Vi har mött de största kriser som Sverige har haft tillsammans med våra arbetsgivare de senaste 15 åren.