Q-Ball är ett Big Datasystem byggt och utvecklat av Quattroporte Konsult. Systemet baseras främst på en interdisciplinär metodik med helt unika algoritmer som Peter Majanen skapat tillsammans med några av Sveriges allra främsta programmerare och systemvetare.

Hur går det till?

Vår analys och rådgivning bygger på fyra processer:

Insamling av data

Vi följer ett otal källor och samlar in en gigantisk mängd data (Q-Ball).

Struktur av datan

Vi förädlar och strukturerar datan.

Identifierar

Vi identifierar framtidens trender och utveckling.

Resultat

Q-Ball ger dig möjlighet att påverka och testa what if.

Vad skulle Q-Ball kunna göra för dig?

Det finns inte, utan att skryta, mycket Q-Ball inte skulle kunna hjälpa dig och ditt företag med. Bara för att ge några exempel som Quattroporte exempelvis genomfört:

  • Analyser och identifikation av framtidens viktiga utveckling inom en bransch eller område. Vilket som helst. Du bestämmer.
  • Q-Ball har, på flera kunders begäran, analyserat vad som egentligen driver företagen och dess konkurrenter. Baserat på detta har vi kunnat identifiera Principa Media, det vill säga speciellt tryckkänsliga punkter, som förbättrar resultatet snabbt. Ovärderligt för företag som är intresserade av att vinna.
  • Q-Ball kan också påverka skeenden genom ren datadriven kommunikation. Efter att vissa skeenden är identifierade och vi kan se vad som driver utvecklingen kan våra modeller förändra ett sannolikt utfallet.
  • Q-Ball har skapat exceptionellt framgångsrika portföljer av värdepapper och andra tillgångar. Något som intygats och i vissa fall använts av framstående profiler i finansbranschen.
  • Q-Ball har också lyckats med det ingen eller inget ska lyckas med- Systemet har kunnat identifiera kriser och risker som i vissa fall varit Black Swans, alltså fullständigt oförutsägbara händelser.
  • Finansiell analys: Sedan start har vi tagit fram aktieportföljer som genomgående presterat betydligt bättre än index. Idag samarbetar med ett av Nordens största fondbolag. Vi har kunnat förutsäga stora företags uppgång, och ibland fall.
  • Marknadsanalys och konceptutveckling: Vårt verktyg kan också ta fram säkra trendanalyser och skapa innovationer inom de flesta branscher. Kunder vi mött kommer från många olika länder och verkar brett inom till exempel handel, konsumentprodukter och fastighetsbranschen.
  • Opinionsanalys: Att mäta opinion är svårt. De vanligaste sätten med telefon och webbenkäter är på väg bort och inte betrodda längre. Nu efterfrågas en biasfri analys av opinionen och utan Smart Data är det omöjligt. Vi har mätt många olika val och har haft rätt av utgången i mer än 20 val globalt bara under 2017.

Användningsområden:

– Trendanalys

– Konkurrensanalys

– Utveckla strategier

– Målgruppsanalys

– White spaces – det du inte visste att du inte visste.

Kunder

Här är några av våra kunder: