Föreläsningar

Quattroporte delar gärna sina unika värderingsbaserade internationella insikter och breda kunskaper om framtiden. Eftersom vi har studerat väldigt många människors åsikter och beteenden genom flera årtionden på många olika marknader, såväl kvantitativt som kvalitativt, vågar vi säga att våra framtidsstudier – ofta bundna till olika projekt vi genomför – har en alldeles särskild substans. Till detta kommer att vi nu sedan 2007 använt oss av vårt Big Data system Q-Ball som kan identifiera trender i ett mycket tidigt skede med hjälp av AI-algoritmer.

Våra trender och framtidsscenarion grundar sig alltid i ett särdeles stabilt empiriskt underlag ofta drivet av vår egen nyfikenhet och vårt genuina intresserade av att förstå var samhället är på väg. Ämnesområdena Quattroporte kan applicera sin expertis på har egentligen ingen begränsning. Vi blir kontaktade av såväl kommuner, landsting, utbildningsinstitutioner som privata aktörer i många olika branscher. Nedan finner ni några av de föreläsningar vi ofta är ute med såväl i Sverige, Europa och för all del övriga världen.

Feminine Revolution

Tänk en värld där kvinnan blir helt dominerande och mannen spelar en underordnad roll. Där kvinnors kompetenser efterfrågan medan männen hamnar på efterkälken. Quattroporte har i Big Data studie identifierat att detta är på väg att hända. Vilka blir konsekvenserna för ledarskapet, politiken och kulturen?

Svenska värderingar i ett globalt perspektiv

Vad gör oss speciella.? Vad skiljer svenskar från andra länder och vilka konsekvenser har det för svenska identiteten och bilden utomlands. Hur påverkas det politiska landskapet och vår möjlighet att skapa en stark och avantgardistisk kultur. Finns det utrymme för en Hilma af Klint eller Ingmar Bergman i 2020-talets Sverige. Baserat på de största databaser och komplex analys av värderingsdata och samhällsutveckling sedan 1549.

Digitalisering, data och AI och framtidens värderingar

Hur kan vi använda oss av data för att skapa ett mer humanistiskt samhälle. Bortom enkla analogier som att data är framtidens olja. Fossila bränslen hotar människans framtid. Det kan övertro på det datadrivna också göra.

Framtidens Retail

I november 2010 genomförde Quattroporte för första gången en egen studie om Framtidens Retail och vi var alltså endast drivna av egen nyfikenhet och stark lust att veta mer. När vi bjöd in våra kunder och vänner till seminarium visade sig intresset vara av hög kaliber; det blev fullt och då många vill veta mer bestämde vi oss för att ge oss ut och föreläsa så fler får ta del av våra ”upptäckter” om framtiden för retail. Vilka nya koncept kan tänkas skapas i en framtid där fysiska handelsplatser som säljer produkter inte behövs i lika stor utsträckning? Vad krävs för att kunden ska öppna plånboken i just din affär eller för din produkt? Eller kommer den ”fysiska” shoppingen rent av utrotas? Läs mer här

En ekonomi i omvandling

Hur ser de stora makrotrenderna om vi mäter den i Big Data systemet Q-Ball. Var är den svenska och globala ekonomin på väg på 5-10 års sikt och hur samvarierar det med nya ideologiska strömningar. Har Trump rätt och liberalimens förespråkare fel fel. Vad säger datan?

Meaningful Economy

Ledarskap i en värld dominerad av data, AI och brist på mening. Hur kan vi skapa just mening och effektiva samhällen och organisationer på 2020-talet. Baserat på Big Data studier och intervjuundersökningar.

Luxury Gods

Varför går lyxindustrin så bra? Trots ekonomisk kris och nedskärningar. De flesta av oss har antagligen lagt märke till den så kallade lyxtrenden. En trend som verkar vara här för att stanna och som kommer att utvecklas vidare och ta sig nya former i framtiden precis som trender gör. Hur kommer vi att definiera lyx i framtiden? Handlar det bara om en dyr och relativt otillgänglig produkt med estetisk perfektion och oslagbar kvalitet? Rör det andra branscher som handlar med till exempel resor och upplevelser? Går det att tjäna pengar på framtidens lyxkonsumtion eller kommer den här bubblan också spricka? Läs mer här

Framtiden enligt 00

Faktum är att det finns över en miljon yngre svenska medborgare, nyligen födda rakt in i ett nytt sekel. Dessa barn utgör vår framtid, men vad vet vi egentligen om dem? Som människor, som medborgare och som konsumenter. Den allmänna bilden är att de är supercurlade internetfödingar. Är de verkligen det? Eller drömmer de om något helt annat? Hur ser framtiden ut sedd genom deras ögon. Det gåtfulla folket…Läs mer här

90-talisterna är inte som vi andra

2010 gjorde vi en stor studie med 3000 ungdomar i Sverige och Indien (samtliga födda på 90-talet). Vi möttes av en generation med nya drömmar, idéer och värderingar. Ett välbesökt seminarium och stor efterfrågan på vår rapport, gjorde oss medvetna om att detta är något fler än vi borde känna till. Läs mer här

Framtidens stad och kommun

Vad kännetecknar de städer och kommuner som lyckas att attrahera nya medborgare? Internationella trender visar på starka förändringar på de krav som kommer att ställas, innehållsmässigt, estetiskt men också hur digitaliseringen påverkar framtidens städer. Vi har varit där i LA, NY, Mumbai, Bangalore, London. Milano, Paris, Abu Dhabi, Austin etc. Vad ser vad som kommer vara avgörande i framtiden? Hur ser boendet ut? Närmiljöerna? Vad kommer framtidens innevånare att vara beredda att betala mer för att slå ner sina bopålar just här? Vill de ha schyst utsikt eller nära kommunikationer? Bra shopping? Kanske allt? Hur ska byggherrar och kommuner tänka för att locka till sig fler? Läs mer här

Framtidens arbete och utbildning

Quattroporte gjorde under 2012 en stor studie med unga i Sverige. Studien uppdaterades under 2018. Denna gång med större fokus på framtidens ledarskap. Närmare 2000 personer mellan 15 och 30 år svarade på våra frågor. Vi tar hänsyn till de drömmar om framtiden våra unga har om arbete, utbildning och familj baserat på omfattande studier med grund i ungdomarnas värderingar. Med denna studie i bagaget kan vi svara på många frågor hur bland annat skola, arbetsliv, familjestrukturer och samhället kan komma att te sig i framtiden. Läs mer här

Framtidens sjukvård och hälsa

Att framtidens sjukvård och människans sätt att på olika sätt behandla sina åkommor och hålla sig friska så länge som möjligt är inget konstigt. Men hur kommer denna rätt annorlunda framtidshälsa att se ut. Hur kan samhället (kommuner, landsting och privata aktörer) hålla jämna steg med utvecklingen? Går det att effektivisera och rationalisera utan att det blir sämre? Visst gör det det. Peter Majanen och professor Håkan Eriksson har gjort en omfattande studie som dels resulterat i en nyutgiven bok men som också är något vi gärna berättar mer om i föreläsnings- och seminarieform.

Framtidens äldrebransch

Äldre kan komma att utgöra en stor möjlighet i framtiden. Det kan handla om allt från nya affärsmöjligheter, teknologiska innovationer till politiska utmaningar. Vad krävs för att ta steget? Morgondagens äldre förväntas ha ökade krav på ett mer varierat och bättre kundanpassat utbud av produkter och tjänster. Dessutom förväntas de ha en ökad köpkraft jämfört med dagens äldre, något som ger utrymme både för privata företag inom offentlig sektor att utveckla och få betalt för nya produkter och tjänster. Läs mer här

Avantgardister

Avantgardisterna är en grupp i samhället som ligger 6-10 år före den stora massan. Det är avantgardisterna som först anammar nya trender som attityd, smak och beteende, oavsett om det gäller boende, upplevelser eller konsumtion. Quattroporte har identifierat Avantgardisterna genom att studera värderingsförändringar. Trenden går mot ett visst håll och Avantgardisterna ligger först. Vi har gjort studier av Avantgardister i mer än 30 länder över lång tid och har således mycket ingående kunskap om var det går att hitta Avantgardister i Sverige och hur man bäst drar nytta av denna intressanta målgrupp i syfte att utveckla ditt företag, koncept eller idé. Läs mer här

Ikea is dead. Long live XXX!

Kan vi föreställa oss en designvärd där Ikea inte längre sätter ramarna? Vilka är de nya aktörerna och utvecklingsvägarna? Vi visar på trender inom design hämtat från de mässor som Milanomässan, Design London och Maison et Objet. Hur kan aktörer som IKEA klara sig i en allt mer digitaliserad omvärld där Amazon och andra aktörer blir starkare. Läs mer här

Future vision

En workshop där vi identifierar intressanta trender och Wildcards som kommer att vara relevanta under de närmaste 3-5 åren.

Megastäder och urbana framtidsmiljöer

Analys av framtidens möjligheter i staden. Mumbai, Tokyo eller Kalix? Finns det nya strukturer som kan leda till den hållbara staden?

Talangmarknadernas vinnare

I en värld där kunskap blir tillgänglig för alla blir den värdelös. Det är talang som blir den mest värdefulla valutan. Vad skiljer dagens talanger från morgondagens? Vad är talang och genialitet? Hur kan man behålla och utveckla talang?

Nästa Google, tack!

Vilka varumärken kommer att utvecklas bäst under de närmaste 5-10 åren? Vad kännetecknar de företag som har de bästa framtidsutsikterna? Vilka blir konsekvenserna?

Kulturvisioner

Hur kommer kulturen att utvecklas i Sverige och andra länder? Hur kommer kulturinstitutioner, konsumtion och finansieringsformer att förändras?

Generation multitasking

Dagens ungdomar har ett dygn på över 40 timmar. Multitasking har blivit en självklarhet. Hur påverkar det möjligheten att kommunicera med en generation som aldrig ger dig full uppmärksamhet?

Framtidens kultur i Mellanöstern

Vilka är utvecklingsvägarna? Kan konflikten vara en drivkraft för unik utveckling?

Framtidens värderingar

Hur har värderingarna utvecklats under de senaste 100 åren och hur kommer de att utvecklas under nästa 100? Vad säger forskningen? Hur kommer värderingsförändringarna påverka samhällsutvecklingen i stort?

Retailing i Indien

Vilka är trenderna? Hur skiljer sig Indien från Europa? Några exempel på lyckade satsningar.

För mer information, kontakta Peter Majanen, e-post: peter.majanen@quattroporte.se, mobil: 0735-460 465