Av Peter Majanen, Lotta Mellberg och Dag Norén i samarbete med Carin Daal och Håkan Eriksson.

Sverige står inför en dramatisk demografisk utveckling som innebär att gruppen äldre inom det närmaste decenniet kommer att bli allt större, både i relation till gruppens storlek idag och till övriga åldergrupper. Behovet av aktiviteter, vård och omsorg kopplade till denna målgrupp förutspås därför att öka kraftigt.

Morgondagens äldre förväntas ha ökade krav på ett mer varierat och bättre kundanpassat utbud av produkter och tjänster. Dessutom förväntas de ha en ökad köpkraft jämfört med dagens äldre. Detta ger utrymme både för privata företag inom offentlig sektor att utveckla och få betalt för nya produkter och tjänster.

Förhoppningen är att den här boken ska bidra till att utveckla bilden av en dynamisk tillväxtbransch – äldrelivsbranschen – inom vilken många nya spännande produkter och tjänster kan utvecklas.

Peter Majanen är med sina specialistkunskaper inom värderingsforskningen, en högt ansedd föreläsare och debattör i framtidsfrågor. Just ämnet Äldrelivsbranschen har under det gångna två åren varit en av de mest efterfrågade föreläsningarna Peter gjort runt om i Sverige.

Utgiven: 2006
Förlag: KK Stiftelsen

Föreläsning om Framtidens äldrebransch