Religiösa värderingar sår split

Religiösa värderingar sår split

Tror du på gud? Oavsett om du gör det eller inte, är dina värderingar påverkade av religiösa värderingar vare sig du vill eller inte. Om du är troende, agnostiker eller ateist har ingen betydelse. Det är jul och det sägs att för 2000 år sedan föddes ett gossebarn i...
H&M det nya Ericsson?

H&M det nya Ericsson?

För ett år sedan gjorde Quattroporte en big-data analys av H&Ms börskurs i relation till Inditex/Zara. Vi kunde då konstatera att det var helt andra drivkrafter, än de som normalt anges vid kursraset, som låg bakom nedgången. H&M har förlorat ett värdefullt...
Feminine Revolution

Feminine Revolution

Feminine Revolution – trenden som ingen tog på allvar En nyligen genomförd big-data studie av megatrender visar tydligt att Feminine Revolution tillsammans med digitalisering, kommer att vara en av de viktigaste trenderna de närmaste 5-10 åren. #metoo är bara början....
Venedigbiennalen del 2

Venedigbiennalen del 2

Venedigbiennalen del 2 – Landets varumärke och konst – två sidor av samma mynt? Det finns de som hävdar att ett lands kultur och värderingar syns allra tydligast i den konst som skapas; oavsett om det är musik, bildkonst, litteratur eller film. Jag hävdar att det är...
Venedigbiennalen del 1

Venedigbiennalen del 1

Viva Arte Viva! – om konst för konstens skull Venedigbiennalen nr. 57 handlar om konst för konstens skull. Viva Arte Viva! saknar mycket av den världsförbättringsiver som funnits i några av de föregående biennalerna. Årets kurator Christine Macel har istället velat...