En nyligen genomförd big-data studie av megatrender visar tydligt att Feminine Revolution tillsammans med digitaliseringen kommer att vara en av de viktigaste trenderna de närmaste 5-10 åren. Men ingen revolution utan kontrarevolution. Den lurar just runt hörnet.

Q-Ball och Kontrarevolutionen

Quattroporte kan genom big-data analyser förstå varför ny samhällsutveckling växer fram och vad vi kan vänta oss på något års sikt. Den här studien har genomförts med vårt egenutvecklade system Q-Ball kan med stor säkerhet identifiera utvecklingen under de närmaste 5-10 åren med hjälp av 170 miljoner webbsidor och nära 3 miljarder i sociala medier med sekundsnabb uppdatering. Till skillnad från många modeller inkluderar systemet ett urval av hela Internet vilket för att ge en relevant spegling av den fysiska världen.

Den feministiska revolutionen har tagit oss lite på sängen. Revolutionen, likt andra revolutioner, ruskar om människorna, bryter ner gamla strukturer i olika grad och omvälver samhället. På gott och ont. Vi ser dock att kontrarevolutionen, eller etablissemangets motreaktion, inte alls är långt borta. I alla revolutioner där traditionella strukturer blir skadade kommer pendeln slå tillbaka. Det är en isokron, kraftfull pendelrörelse som kan skada #metoo allvarligt och förflytta kvinnorna till en sämre position än tidigare.

Etablissemangets kontrarevolution

Q-Ball kan analysera de trender som kommer att växa de närmaste åren. Systemet ser vilka deltrender som skulle kunna vara kopplade till exempelvis kontrarevolutionen. I modellen kan vi dels se potentialen för något och dels se när något kommer att skuta i höjden för att växa ytterligare.

Graf

Jag vill betona att kontrarevolutionen har vuxit i styrka under de senaste veckorna och att den kommer bli än kraftfullare under kommande månaderna. Den är ännu inte lika dominerande som Feminine Revolution men den har potential att bli en värdig opponent. Här ser vi redan tecken i USA där det inte är lika enkelt att avsätta makthavare. Liknande tendenser finns även i Sverige – och den första stämningen är inte långt borta.

Kopplat till Kontrarevolutionen finns en manlig revolution (Male revolution) som vill återta kommandot. Till detta finns uppfattningen att det som sker nu kan liknas vid Feminin fascism med påbud, hot och ultimativa krav.

Konsekvenser av en kontrarevolution

Då kontrarevolutionen slår till kommer det först märkas med tröghet. Systemet har börjat göra motstånd. De personer i #metoo som bara för någon månad sedan haft kommandot, blir med ens ifrågasatta. De som sitter på de anklagades bänk kräver går till motangrepp varpå starka allianser ur etablissemanget bildas och utkräver ansvar och bevis. En kontrarevolution kan gå mycket snabbt och överrumpla den pågående kvinnliga revolutionen.

Fyra tydliga konsekvenser av en kontrarevolution skulle kunna vara:

1. Begräsning av yttrandefriheten
Öppna plattformar på internet som till exempelvis Facebook och Twitter, blir tvingade att i större utsträckning agera publicistiskt och professionellt, med ansvarig utgivare och tydliga pressetiska riktlinjer. Sidor som Flashback kan filtreras bort och bara nås genom avancerade VPN-lösningar. Totalt innebär detta en försämring yttrandefriheten för många människor.

2. Större möjligheter att lagföra påståenden
Större tryck på personer som hänger ut ”förövare” att kunna bevisa sanningshalten i sina påståenden. Om det inte går riskerar personen, publikationen eller kanalen att bli stämd för förtal. Här kan det också tänkas att möjligheterna att lagföra denna typ av uppgifter kommer att skärpas i linje med amerikansk lagstiftning.

3. Jakten på källan
De personer som anonymt uppger att de blivit utsatta för olika kränkningar kommer att spåras i sociala medier och hängas ut. Källan blir lika, eller mer utsatt som den eventuella förövaren.

4. #metootrötthet
Spänningsfältet runt frågan minskar och linje med medielogiken tar andra nyheter över. Tröttheten spridas vidare in i den större trenden kring Feminine Revolution. Det kan ha en mer långsiktig effekt och fördröja utvecklingen.

Hur kommer det att gå?

Som jag skrev i föregående artikel om Feminine Revolution, innebär alla revolutioner ökade konfliktytor och spänningar.

Nu gäller det att vakta alla de goda krafter och förändringar som Feminine Revolution har medfört och som är i vardande. Öppenhet, medvetenhet om kvinnornas rättigheter och allt oftare överlägsna kompetens. En övergång till ett mer feminint samhälle baserat på mjuk talang och humanism är andra möjliga konsekvenser.

Genom att ta Feminine Revolution till nästa steg och att utveckla nya strukturer som bygger på goda krafter kan framtiden bli ljus. Det kan handla om ett Svenska Akademien 2.0 med 10 års mandattid och med hälften kvinnor bland de aderton; kvotering till bolagsstyrelser; minst 50 procent kvinnor ledningen i mediebolag; kontinuerlig uppföljning av sexuella trakasserier med mera.

Låt oss hoppas att vi alla tar chansen och ser Feminine Revolution som något mer än ett gyllene tillfälle att sänka föredettingar och ge dem den pension som ändå hade kommit. I annat fall kommer pendeln slå tillbaka. Mycket hårt!

Peter Majanen