Det är nu 20 år sedan jag vad med och skapade programkonceptet Valpassagen för TV4.  Inför programmet gjorde jag stora kvantitiva analyser kring värderingar och politiska sympatier. Det var redan då tydligt att det fanns en stor potential för det då rätt färska politiska partiet Sverigedemokraterna.

Min bedömning 2002 var att på några års sikt kunde detta hyfsat nya parti nå ungefär 15 procent. I min roll som opinionsexpert på TV4 i valet 2002, intervjuades jag om just Sverigedemokraternas framfart.  Intervjun sändes aldrig då kanalen fruktade att intervjun skulle gynna partiet. Idag är potentialen mycket större och Sverigedemokraterna är på väg att bli det nya Socialdemokraterna. 2002 fanns det bland journalisterna, en mycket negativ syn på Sverigedemokraterna och man ville till varje pris undvika att göra partiet salongsfähigt. Genom att medierna inte var konsekvensneutrala gjorde man istället Sverigedemokraterna en tjänst och etablerade partiet som det verkliga anti-etablissemangs partiet. En roll som partiet ännu vårdar ömt.

I opinionsundersökningarna 2002 gick det inte direkt att identifiera att invandrings-/migrationsfrågorna hade kommit att bli allt viktigare. I SOM-mätningarna från Göteborgs universitet låg de i botten. Men när jag, i rollen som utvecklingschef på Demoskop, ställde frågor kring 2002 års vals största frågor, skolan och vården, fick jag några riktigt intressanta insikter. Som förklaring till den försämring som många upplevde, i exempelvis skolan, gav man problem med integrationen som förklaring.  Detta för 20 år sedan. Det var alltså i själva verket integrationsfrågan som var den viktigaste frågan även 2002, men på grund av slarviga analyser i  statsvetarskrået och av andra förståsigpåare, förbisågs den nationalistiska rörelse som var på gång. Något som gav ett då förhållandevis okänt parti möjlighet att ta greppet om den fråga som sedan dess påverkat Sveriges politiska utveckling allra mest. År 2002 var Sverigedemokraterna lika okänt som Twitter var då och det fanns ännu tid att stoppa det parti som nu tjugo år senare är på väg att bli det nya Socialdemokraterna.

SD är både vänster- och högerparti i väljarnas ögon

Om vi 2022 gör en analys enligt den traditionella vänster högerskalan har Sverigedemokraterna litet utrymme. Här finns knappast plats för aktörer förutom de traditionella partierna. Det är först då vi för in den andra dimensionen GAL-TAN som det blir tydligt att Sverigedemokraterna är väl positionerade i dagens värderingsklimat. Jag har i tidigare artiklar skrivit om GAL-TAN. Det är en dimension som spänner från (GAL) liberala, globala och gröna till de (TAN) nationalistiska, auktoritära och traditionella. Det är den faktor som kommit att komplicera verkligheten för partierna, medierna och väljarna. Jag har tidigare också visat hur GAL-TAN i huvudsak är den primära sociala dimensionen idag. Detta är m a o den verkliga vattendelaren mellan elit och övriga.

Vänsternationalisterna avgör valet

Sverigedemokraterna är det enda parti som ligger riktigt högt upp på nationalistdimensionen, samtidigt som det inte är lika mycket höger som Moderaterna vilket gör att Sverigedemokraterna plockar nära hälften av sin väljarbas från de vänsternationella, det vill säga den väljargrupp som är fokuserad på traditionell fördelningspolitik samtidigt som man vill ha en mer restriktiv invandringspolitik. Tänk LO-medlemmar….Socialdemokraterna hämtar också nära halva sin väljarbas från denna grupp och konkurrerar på samma spelplan. Under tidigare val har Socialdemokraterna kunnat fånga de flesta av dessa väljare men är nu svagare bland vänsternationalisterna. Det innebär rent konkret att Sverigedemokraterna har möjlighet, på några års sikt, att nå 30 till 35 procent av väljarkåren. I princip innebär det att Sverigedemokraterna har potential att bli det nya statsbärande och dominerande partiet i Sverige. Denna utveckling kommer så klart att skapa chockvågor och det är inte omöjligt att vi kommer få se fler oheliga allianser växa fram. Den så illa ansedda JÖKen kan uppstå i ny förklädnad.

Det verkar som att Sverigedemokraterna blir vinnare i 2022 års val. Långsiktigt är detta bara början på en utveckling som 2002 kändes helt osannolik. Om det är bra eller dåligt är upp till dig att besluta. Du kan fortfarande påverka utfallet med din egen röstsedel på söndag.