Idag kan vi tydligt identifiera att AI är den absolut största globala trenden, mer central än Putins krig, hotande lågkonjunktur och klimatkriser. Har AI påverkat dig ännu? Antagligen, men kanske har du inte insett att mattan är på väg att ryckas bort under fötterna på dig. Som individ, anställd, företagare eller politiker. Sluta blunda. Det är dags att se världen som den är.

Quattroporte kunde i en analys genomförd 2016/17 för en stor internationell uppdragsgivare urskilja att Artificiell Intelligens var den megatrend som hade allra störst potential på 5 till 10 års sikt. Vi genomförde analysen med vårt eget AI-verktyg Q-Ball och det var just med hjälp av gigantiska dataset och statistiska analysmodeller som vi kunde se att det där som just då kändes helt osannolikt,  självrefererande och ironiskt i sin karaktär

Företag och organisationer i USA och Kina häller in tusentals miljarder i AI-satsningar medan annan utveckling läggs i malpåsen. Investeringarna i Europa och EU inom området är mycket mer försiktig, för att inte säga feg. Det leder till sämre tillväxt och det längre perspektivet relativ fattigdom.

Ett reellt problem

Det finns ett starkt regleringsfokus inom EU mot det hot som AI skulle kunna innebära. Förståsigpåare, som intressant nog i nästan samtliga fall är experter på helt andra områden, som fysiker, statistiker och biltillverkare, är mycket oroliga. De menar att vi kollektivt springer mot avgrunden. De vill förbjuda, förhindra och stigmatisera AI. Vi har alla hört den förut och är det inte TV, hårdrock, gangsterrap eller sociala medier som kommer undergräva våra samhällsstrukturer så hittar vi medelålders alltid något nytt att förfära oss över. För det mesta är upprördheten gulligt gnällig konservatism och förtäckt dödsångest, men när oron hotar vårt framtida välstånd blir det ett reellt problem.

Vi lämnas på perrongen medan tåget går och lämnar oss kvar i dåtiden. Vi som lever nu och kommande generationer får bära konsekvenserna.

Fattigdom

Problemet är att EU och Sverige tappar ekonomiskt och 9 av 10 medborgare i USA tjänar idag bättre än svenskar. Kulturella faktorer, en orörlig arbetsmarknad, försiktiga företag och politiker som styrs av rädsla hindrar oss från att göra de satsningar som krävs. Tidigare har vi kunnat säga att Sverige och Europa är duktiga på inom andra områden som mode, handel, läkemedel, råvaror etcetera. Det kunde menade man kunde kompensera för vår svaga ställning inom digitalisering och teknologi.

Vår kompensatoriska föreställning gäller inte längre eftersom AI och annan ny teknologi nu är avgörande för konkurrenskraften i alla branscher. AI kan ses som en tvärgående teknologi som påverkar dig vare sig du verkar inom mode, handel, transporter, jordbruk eller läkemedel. Vi har ingen Tesla, Meta, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon och Alphabet. Visst vi har LVMH och NovoNordisk med det räcker inte.

Det är av denna orsak som vi blir fattigare medan amerikaner blir rikare. Studier visar att 90 procent av skillnaderna mellan USA och EU går att koppla till bristande investeringar inom teknologiområdet. Något som visas i en nyligen publicerad rapport. Själv har jag varit med i flera paneler där jag förväntas säga något klokt om hur AI kan hanteras och regleras. Jag har varit värdelös varje gång eftersom mitt fokus är hur man kreativt och strategiskt kan använda den nya tekniken för att förfina, förbättra och försköna. Se möjligheterna bortom de faror som, enligt utvecklingens bromsklossar, lurar i vassen. Så naivt av mig.

Om Sverige och EU ska kunna vända den ekonomiska utvecklingen kommer AI att bli en av de drivkrafter vi måste leda. Vi måste bli lite mindre försiktiga, fokusera resurs och talang, samarbeta och skapa nästa världsledande företag. Idag. Om vi inte väljer den vägen kommer Sverige fortsätta sin negativa utveckling med tilltagande relativ fattigdom och slutligen hamna i det 900 åriga mörker av kyla och knapphet som varit mer regel än undantag under vår långa historia. De 100 år av rikedom vi nu levt i förvandlas till blott en vårlik kil mellan två vintrar. Ett undantag.

Lägesrapport

Hur ser det ut i Sverige nu? Här är det främst Ericsson och ytterligare några aktörer som investerar större belopp på utveckling inom AI. Det finns även ett innovationssystem som driver på som RISE och Vinnova. Men det handlar om småpengar i sammanhanget.

Quattroporte har skapat ett mått som vi mäter AI-kompetensen för organisationer och företag globalt. Baserat på textanalys. För att förstå hur vi ligger till. Över 100 är en acceptabel nivå. Vi gjorde en analys av 50 svenska storbolag och deras kompetens inom AI. Baseras på allt som skrivs om bolaget. Till detta analyserade vi några av världens dominerande aktörer.

Ericsson och ABB verkar kunna konkurrera med de allra bästa. Däremot har svenska storföretag som H&M och ICA problem.

Om man adderar dimensionen storlek som mäter i vilken utsträckning som företaget anses vara en stor aktör inom AI-området ser det något annorlunda ut. Även om de svenska företagen är kompetenta är de mycket små i relation till stora internationella aktörer. Lägg också märke till att både x och y-axeln är logaritmiska.

The Winner takes it all

 

Det finns de som är stora och kompetenta. Vi kallar dem för världsledarna. Meta satsar exempelvis 400 miljarder kronor på AI bara i år. Sedan har vi de superkompetenta och små som exempelvis Ericsson och ABB. Problemet med detta segment är att teknikutveckling handlar mycket om att vinnarna tar allt vilket innebär att litet eller medelstort företag med god kompetens riskerar att bli uppköpt eller förlora rejset mot större konkurrenter. Just därför finns ingen tid att förlora. Investerare och politik måste samarbeta. Nu. Flera företag som idag själva anser sig vara duktiga på AI i Sverige ligger bland de duktiga och små.

Jag säger inte att alla företag måste bli världsledare men en grundläggande kompetens kommer att vara viktig i framtiden. Kanske rent avgörande. Att vända ryggen mot framtiden kan vara intressant men är sällan bra i det långa perspektivet.

Agera nu – ett åtgärdspaket

Så här kan vi vända utvecklingen:

Frigör AI från IT: Skapa strukturer och ett ledarskap som ser teknologin som en strategisk möjliggörare på lång sikt. Om det finns en hållbarhetschef så borde det definitivt finnas en Head of AI på varje större bolag.

AI-minister med fokus på näring borde inrättas.

Utbilda alla i AI: Se det som en långsiktig investering. Alla borde ha en grundförståelse för maskininlärning, textmodeller och angränsande teknologi.

Frigör talang: De mest kreativa bör stimuleras att arbeta med AI-utveckling.

Utred mindre: Gör. Regeringen har tillsatt en utredning. Med en ordförande som är rädd för AI. Och om något ska analyseras: Se framåt.

Frigör resurser: Minska överskottsmålet och använd kapital för att bygga kompetens. Detta är framtidens järnväg, järngruvor, skogsindustri och flygplatser. Vi kan inte helt lita på näringslivet eftersom det är för fattigt och ofta för fegt i Sverige.

Själv har jag arbetat med stora dataset och statistiska modeller i 30 år. Inte hade jag kunnat ana att det trista slitet skulle komma att kallas för AI och att det skulle förändra vår värld. Vi ser redan vad som kommer.

Om du inte tillhör någon av de yrkesgrupper som arbetat med den typen av arbetsuppgifter så släpar du efter. Men det är inte konstigt eftersom vi de senaste 20 åren har du levt i en kontext som har varit regleringsfokuserad och framgångsfientlig. Där reduktionism och frugalitet spirat och vi riktat blicken mot oss själva i stället mot omvärlden. Det är hög tid att öppna ögonen.