Vi avhandlar allt från AIs enorma möjligheter i människans nutida och framtida tillvaro till hur en vacker begravning kan ske till havs. Nya material från naturen, GR-terapi och aktiviteter för att föra unga närmare naturen är ett axplock från detta nummer. Kanske behöver du nytt jobb? med oss? Kolla mer här.