Scenarioanalys

Kommunikationsplanering, omvärldsanalys, trendanalys

Scenarioanalysen är en deltagande och strategisk metod där konfirmerade trender används för att skapa möjliga framtidsscenarion. Quattroporte har utvecklat en kreativ och strategisk scenarioprocess som gör att kunden tillsammans med konsulterna kan skapa framtidsbilder med hjälp av empiriska data. 

Typ av frågor vår scenariometod kan besvara: Vilka framtidsvägar finns det? Hur kommer olika trender interagera?