Mats Agurén

Senior Advisor

Född: För länge sedan i Eskilstuna
VärderingsprofilExplorer
Stjärntecken: Lejon
Kinesiskt tecken: Får

Mats yrkesliv har bestått i möten mellan olikheter.

– Civilekonomexamen med bland annat inriktning på finansiering och redovisning och personaldirektör med ansvar för ”mjuka” frågor.

– Två år som montör på ett av Volvos löpande band och medlem i koncern-ledningsgrupperna i två av Sveriges största företag.

– Möten med utsatta barn i kåkstäder och möten med styrelser i slottsmiljö.

– Utfrågad som expert inom Corporate Social Responsibility och utfrågad i Riksdagens konstitutionsutskott om vapenförsäljning till Sydafrika.

– Forskare kring bland annat matrisorganisationer (med en disputation inom räckhåll) och konsult med inriktning på verksamhetsutveckling och ledarskap.

– Föreläsare i FN i New York och för EU i Bryssel och för unga, nyblivna chefer i mentorprogram.

Specialistkompetens:
Med åren har jag blivit mer och mer övertygad om att den kompetens som egentligen betyder något är förmågan att reflektera över sina egna erfarenheter. Jag tror jag blir bättre och bättre på det.

Oväntad talang:
Nörd på svensk radioteater.

Intressen:
Musik i alla dess former, men helst där det finns med en gitarr …

Händelser som har haft betydelse för dig?

1974 Första mötet med ett ”riktigt arbete”, som montör på Volvo BM i Eskilstuna.
1980 Klar med utbildningen på Handelshögskolan i Stockholm.
1980-1983 Första mötet med konsultvärlden, som juniorkonsult på Scandinavian Institute för Administrative Research (SIAR).
1983-1994 Olika jobb på AB Electrolux, längst som Senior Vice President Administration på koncernnivå (1988–1993). Också bl a kommunikationsdirektör, personaldirektör och dotterbolags-VD.
1994-1998 Senior Vice President Communication på StoraEnso (som då hette Stora Kopparbergs Bergslags AB).
1998-2000 Jobb med intern/extern kommunikation och Investor Relations på Rikta kommunikation (konsult och VD).
2000-2005  Först Marknadstekniskt Centrum (MTC) och sedan arbete med att designa och genomföra chefsutbildningar vid Institutet för Företagsledning (IFL).
2005 till nu: World Childhood Foundation, från 2009 som Generalsekreterare. Senaste året deltid för att kunna avsluta en ekonomie doktorsutbildning vid Åbo Akademi, Finland.

Under tiden: skrivit (själv eller ihop med andra) böcker om organisation, ledarskap, Investor Relations och serviceföretag, utgivna på olika förlag.

Hunnit med att gå några chefsutbildningar på Harvard och IMD.

TRE FRÅGOR:

Kan du beskriva några upplevelser som har haft betydelse för dig?
Skrivit (själv eller ihop med andra) böcker om organisation, ledarskap, Investor Relations och serviceföretag, utgivna på olika förlag.

Vad tror du på?
Människans förmåga (och ansvar) att välja mellan gott och ont. Intuitionens roll och att maximen ”what gets measured gets done” inte automatiskt betyder ”what you cannot measure, you shouldn’t do”.

Vem ska jobba med Mats?
Alla uppdragsgivare som vill genuin förändring och har respekt för de processer som leder dit.

Mats Agurén

mats.aguren@quattroporte.se
Mobil: 0706-025 118