Ulf Holmström

Senior dataanalytiker

Född: Jönköping
Värderingsprofil: Explorer
 
Stjärntecken: Skorpion
Kinesiskt tecken: Häst

Ulf är en erfaren analytiker och programmerare med utbildningsbakgrund i nationalekonomi och statistik. Som konsult och anställd har han arbetat på några av Sveriges största banker och försäkringsbolag, alltid i gränssnittet mellan IT och verksamhet. Han har också arbetat på ett av Sveriges största undersökningsföretag och som nationalekonom på Finansdepartementet.

Ulf drivs av mötet med verksamheten. Det är i detta möte – i den interaktion som uppstår ansikte mot ansikte människor emellan – som förutsättningarna för den bästa analysen skapas. Att ersätta detta oumbärliga möte med enbart programmering och statistiska metoder är bara att gå halvvägs. Resultatet blir därefter, man riskerar mediokra resultat av analysen.

I ett samhälle där tillgången på data ökar konstant, borde även möjligheten att fatta datadrivna beslut också öka. Det paradoxala i dagens eskalerande tilltro till den digitala sfären är att det i många fall är tvärtom. Vad är viktigt och vad ska väljas bort? En bra analytiker hjälper verksamheten i denna process.

Specialistkompetens:
 

– SAS programmering
– Effektanalys
– Statistisk analys
– Informations-  Process- och Responsmodellering

Oväntad kompetens:
 

Poker


Intressen: 

Bollsporter där man får hålla en racket i handen samt ”What if” litteratur inhandlat på amazon.com. Favoritförfattare är Harry Turtledove.

TRE FRÅGOR:

Händelser som har haft betydelse för dig? 


1994 när jag använde programmet SAS för första gången. Redan efter en rads programmering visste jag att detta var världens bästa verktyg för analys och rapportering!

Vad tror du på?

Betydelsen av att tänka efter före! Gäller i ALLA typer av programmerings- och analysuppdrag. Går då under beteckningen förstudie och design.

Drömuppdraget/Vem ska jobba med? 
 
Kunder som förstår värdet av långsiktighet.

 

Ulf Holmström

ulf.holmstrom@quattroporte.se
Mobil: 0721-734 024