Feminine Revolution – trenden som ingen tog på allvar

En nyligen genomförd big-data studie av megatrender visar tydligt att Feminine Revolution tillsammans med digitalisering, kommer att vara en av de viktigaste trenderna de närmaste 5-10 åren. #metoo är bara början. Varför just nu och vad kan vi vänta av framtiden?

En feministisk revolution som omvälver samhället har tagit oss på sängen. Så borde det inte vara – tecknen har funnits länge. Det är bara att ingen har tagit dem på allvar. Idag kan vi genom big-data analyser förstå varför ny samhällsutveckling växer fram och vad vi kan vänta oss på något års sikt. Big-data studien har genomförts av Quattroporte med det egenutvecklade systemet Q-Ball med mer än 160 miljoner webbsidor och nära 3 miljarder i sociala medier med sekundsnabb uppdatering. Q-Ball kan med stor säkerhet identifiera utvecklingen under de närmaste 5-10 åren. Till skillnad från många modeller inkluderar systemet ett urval av hela Internet vilket för att ge en så relevant spegling av den fysiska världen. Bakom Feminine Revolution och #metoo finns drivkrafter som förstärker kvinnornas maktbas i samhället. Det handlar om att den stereotypa kvinnorollen snabbt kommer att försvinna, ett ökat krav på självförverkligande samt ett accelererande behov av mjuk talang och makt i drivkrafter som är allmänt kända. Ändå är många tagna på sängen av den revolution som vi idag möter.

Feminine Revolution en stark megatrend

Q-Ball kan analysera de megatretrender som kommer att växa de närmaste åren. Systemet ser vilka deltrender som ligger under en megatrend som t ex Feminine Revolution. I modellen kan vi dels se potentialen och dels när en företeelse kommer att ta av för att växa ytterligare.

Det är tydligt att kvinnligt ledarskap och finansiellt oberoende kommer att vara starka deltrender. Men även normkritik och det som kategoriseras som feminina värderingar kommer snabbt öka i betydelse. Digitalisering och den feminina revolutionen leder till en ny världsordning. Vare sig vi vill det eller inte.

Konsekvenser av en ny världsordning

De kortsiktiga konsekvenserna av Feminine Revolution är att organisationer på ett helt annat sätt måste möta nya behov. Styrelser och ledningar bör fundera vilka konsekvenser en feminin revolution har för deras kommunikation, varumärke och innovation. Det måste finnas en strategi för den feminina revolutionen likväl som för den digitala.

Fyra tydliga konsekvenser:

1.Kvinnorna tar över makten – kvinnorna tar ledarskapet
Allt talar för att kvinnor kommer att få mer makt i samhället de närmaste decennierna, såväl politiskt, ekonomiskt, kulturellt som i den privata sfären.

2. Manliga egenskaper blir överflödiga
Digitaliseringen tar bort många av de yrken som fokuserar på hård talang: Beräkningar, analytiskt arbete med mera som traditionellt varit förknippade med män. Många prestigeyrken som ingenjörer, läkare, advokater ersatts av automatiseringen.

3. Kollektivistiskt skapande
Inom kulturen kommer det inte längre finnas plats för kulturmän och ”genier”. Mer av skapandet kommer att ske kollektivt. Ofta genom starka nätverk. Här kommer kvinnorna också ta mycket större plats än idag. Studier visar att unga kvinnor är överlägsna på att lösa problem i grupp.

4. Manlig populism
En negativ konsekvens av allt detta kan bli en ökad osäkerhet och fientlighet. Då kvinnorna tar makten genom revolution och där männen förlorar sin sedan länge priviligierade position. Många män kommer att vara och känna sig överflödiga.

Bra eller dåligt?

Som alla revolutioner kommer även denna att innebära ökade konfliktytor och spänningar. Det kan vara bra för kvinnorna kortsiktigt genom en känsla av upprättelse och revansch. Samtidigt så finns det en verklig risk att #metoo kommer att resultera i oförsonlighet, rädsla och minskad yttrandefrihet.

För det är ombytta roller som väntar där kvinnorna segrar medan männen blir förlorarna. Det är kvinnorna som driver och utveckla, är avantantgardistiska och skapar ny kultur. Männen har i många fall sig själva att skylla, de orkade inte ta steget in i en transparent digital värd, där inrökta slutna sällskap inte längre kan hävda idén om sin förträfflighet.

Strukturer och aktörer kommer att detroniseras och förlöjligas. Svenska Akademien, Medierna (främst den manliga murveln), Karolinska Institutet Nobelpriset med flera är bara början på denna utveckling.

Det finns dock många kvinnor och män som inte anser att en kvinnlig revolution är intressant. De vill inte delta vare sig i #metoo eller i ett allmänt fördömande av män och de gamla strukturerna. Många av dem håller tyst – att ha fel åsikter år 2017 är nästan lika illa som under oktoberrevolutionen för 100 år sedan. Offentliga avrättningar och smutskastningskampanjer kan idag förstöra ett liv. Låt oss hoppas att Feminine revolution #metoo inte är början på en nya era av ofrihet.

Q-Ball är utvecklat Quattroporte Konsult och anpassat för den norska marknaden av Zynk.

Peter Majanen