Det är modernt att tala om värderingar idag. Inte minst då det gäller att förklara varför vi svenskar är så speciellt bra. Ofta nämns öppenheten och jämlikheten som exempel på detta.

Jag menar att de svenska värderingarna både är vår lycka och vår förbannelse och att det nu är dags att bli mindre självgoda. Jag anser att diskussionen har två grundläggande fel: 1) Mycket av vår självbild är extremt förskönad och skruvad  2) Diskussionen om värderingar är ofta djupt okunnig – och handlar om något helt annat.

Värderingar är, fritt tolkat från sociologisk forskning, de grundläggande sociokulturella drivkrafterna som hjälper oss att fatta viktiga beslut. De är kopplade till vad vi tycker om olika företeelser och utgör ett socialt DNA som utvecklas under uppväxten och som förändras mycket litet i vuxen ålder Dessa värderingar har en stor betydelse såväl på mikronivå (för individen) som makronivå (för samhället).

Jag skulle kunna berätta mycket om den forskning som finns kring värderingar och dess långsiktiga konsekvens för samhällsutvecklingen och hur värderingsutvecklingen sett ut sedan 1500-talet; gjorde en studie om detta för några år sedan. Men då jag är en nörd och lätt tröttar ut andra med ”spännande” teoribildningar går jag på rakt på sak; finns verkligen svenska värderingar och vad sjutton består de i sådana fall av?

Nedan listar jag fem punkter om svenska värderingar. Punkterna är rangordnade där nr 1 är det en värdering som gör oss mest svenska. Detta påstående/underlag/material är baserat på mer än 100 000 intervjuer i 50 länder i världen genomfört åren 2009-2015.

5. Vi tror på alla människors lika värde och jämlikhet. Detta stämmer med vår självbild, men det finns andra länder ligger nära oss ex. Finland och Nederländerna.  Att ta hand om andra som är svagare än oss ter sig naturligt. Dock inte så viktigt så att vi är i någon unik position i jämförelse med befolkningen i andra länder. Vår idealistiska syn på världen gör att vi gärna anammar en idé och genomför den mycket ambitiöst. Utan att tänka på konsekvenserna.

4. Vi månar om vår familj och det nära nätverket. Familjen och de som vi har mycket gemensamt med är viktiga för oss. Vi är dock inte så öppna för nya influenser som vi tror. En ny maträtt är ok. Men en ny valuta, nya vänner eller nya ritualer. Nej tack! Nepotism kan bli en negativ konsekvens av detta. Slutna nätverk en annan.

3. Vi känner oss tryggare än många andra. Säkra och skyddade. Det starka samhället är en förutsättning. Detta är vårt fundament. (Här ligger Norge närmast oss). Om detta rubbas kommer det att påverka vår villighet att hjälpa andra och vår tolerans gentemot andra.

2. Jante bestämmer. Det som ligger mycket högt för just svenskar och det unikt svenska. Här har vi få konkurrenter just i faktumet att vi under inga förutsättningar vill uppfattas som om att vi strävar efter framgång. Att göra karriär och vara bättre än andra är inte accepterat i Sverige. Nej, märkvärdighet eller överdriven talang göre sig icke besvär.

1. Vi är superindividualister. Vi kan vara världens mest individualistiska folk och vill forma vår egen väg genom livet. Svenskarna vill utforska och skapa och bli speciella. Här påminner vi om Schweiz och Finland men även USA. Svenskarna vill absolut inte bli påtvingande andras normer och ideal. Andras normer och ideal är något mycket starkt negativt. Sverige är ett exceptionalistiskt land vilket gör att integreras i ett land som Sverige kan innebära en svår assimilation eftersom svenskar inte vill ha avvikelser. Oavsett vad vi säger.

Bipolära värderingar?

Svensken är på något sätt bipolär i sina värderingar. Det finns i grunden många goda liberala värderingar i det svenska samhället med det finns en mörk baksida som vi själva inte gärna vill kännas vid.

Å ena sidan vill vi behandla alla människor lika å andra sidan vill vi inte påverkas av andra. Å ena sidan är vi individualister och andra sidan är det fult att lyckas.

I detta finns en motsättning. En dubbelstandard och stark men förnekad hybris. Kanske förklarar det något av den svenska politikens skarpa svängningar från den ena sidan till den andra.

Konsekvenser för framtiden Sverige

Värderingarna gör Sverige till ett starkt land i start-up ekonomin. Många vill vara självständiga och driva mot sin egen vision. Baksidan är det läge då företag börjar blir stort finns alltid en risk för avundsjuka. Då kanske det blir lättare att flytta till en marknad där det är ok att bli bäst.

En annan diskussion är vad händer om vår känsla av trygghet? Sambandet mellan idealism och trygghet är starkt. Men också den mellan viljan att gå sin egen väg. Om trygghetsvärderingarna minskar så kommer också viljan att gå sin egen väg att minska.

En tredje konsekvens är eliternas enögdhet som behöver brytas. Detta att vi bara orkar med en idé som blir den etablerade sanningen hos medierna, politikerna och institutionerna måste brytas. Alla samhällen måste väl kunna ha en vettig idédebatt?

Vår självbild är bäst i världen

Jag tror att ofta när vi talar värderingar menar vi den bild vi har av oss själva. En falsk drömbild. Det är litet som att sjunga i duschen; det låter bra där men då det verkligen kommer till kritan är vi inte mogna att ha premiär på La Scala eller ens Globen.

Vi är alla germaner

Vi har våra egna värderingar, men vi påminner en hel del om andra. Allra mest är lika är vi tyskarna och holländarna. Våra nordiska grannar är vi bara delvis lika och anglosaxerna är vi inte alls. Våra 700 år av samarbete med Tyskland har satt sina spår och är helt enkelt inte så lätta att sudda ut.

Hur som helst, då en svensk politiker nästa gång talar om svenska värderingar. Fundera vad det verkligen betyder.