Valet är fantastisk underhållning. Extrem professionalism och stora resurser gör att det svenska valet påminner om Lasse Berghagen medan det vi får uppleva här är Lady Gaga. Hur kommer det att gå?

Om man tittar på MSNBC så vinner Obama. Följer man Fox så blir resultatet självfallet ett annat. Gallups opinionsundersökning som är den största i USA visar att det är helt jämnt med en liten övervikt för Romney. Det som avgör är förstås det faktiska röstresultatet.

Vi har gjort en analys av allt som skrivs på nätet just nu och enligt den analysen så vinner Obama knappt. Vi tror att det ger den bästa bedömningen av hur det faktiska röstresultatet blir.

Obamas starkaste sidor är att han upplevs som:

creative
controlled
democratic
self discipline
charisma
active
influential
model
dominant
moral
winner
sensual
genuine

Romneys starkaste sidor (i omvänd ordning) är att han bedöms som: 

energy
leadership
reliable
responsible
visionary
humorous
conventional
thoughtful
traditional
spiritual

Generellt sett anses Obama som mindre dålig än Romney. Det är inte så att någon av kandidaterna upplevs som fantastisk.

Det finns inget geni som Clinton eller stor ledare som Reagan denna gång. Kontrollerad kreativitet kanske inte låter så spännande men det verkar kunna vinna val i USA. Att vara tankfull, konventionell och andlig är lite mindre attraktivt.

Min prognos är att Obama vinner med 51/49.

Vi får väl se om vi har rätt.

I ordmolnen nedan kan ni enklare se hur de olika värdeorden kopplar till respektive kandidat.

Obama:

Romney:

Liknande inlägg