Två partiledare utmärker sig som mer onda än sina partiledarkollegor och politiska kombattanter. På var sin sida av det ideologiska spektrumet upplevs Märta och Jimmie som nästan lika diaboliska när Quattroporte mäter bilden av dem på Internet och sociala medier. Vad kan de göra och hur kan denna bild påverka deras möjligheter i valet?

Quattroporte har tidigare mätt ondskan hos ett antal politiska ledare globalt såväl levande som döda och andliga d:o. Denna första mätning kunde tydligt visa att ingen kunde mäta sig med Hitler, inte ens Djävulen. Men mätningen kunde också visa att Putin, efter två månaders krig, snabbt avancerade i ondskans kretsar och var på väg att passera självaste Usama bin Laden. Varken Jimmie eller Märta når dessa riktigt mörka nivåer. Samtidigt kan man kanske misstänka att en högre nivå av uppfattad ondska lägger en del hinder i opinionsbildningen. Både i form av konkret avståndstagande som jag skulle  aldrig kunna tänka mig att rösta på MP och som undermedvetna filter hos väljarna som jag vet inte vad jag har emot dem För även om det sägs att The Devil you know är att föredra är det sannolikt bättre att inte förknippas med skärselden överhuvudtaget.

 Vad kan då dessa två politiska illbattingar göra för att tvätta av sig en del av denna uppfattade ondskefullhet och hur hamnade här?

 Kan Märta och Jimmie genomgå katarsis?

Jag tror att Märta och Jimmie har radikalt olika förutsättningar och behov för rening från ondska. Jimmie och SD har kommit dit de är idag mycket tack vare sin, av gemene man, uppfattade ondska. De har blivit hatade, utpekade och stigmatiserade. Ju mer partiet och dess företrädare blir hatade, desto mer blir de omtalade och omskrivna som något annorlunda, något som sticker ut från etablissemanget och som ett alternativ till de politiskt korrekta partierna. Jimmie borde bli mer orolig att andra partiledare närmar sig hans grad av ondhet eller att han nu närmar sig deras grad och blir en del av det accepterade och sålunda mindre onda etablissemanget.

Märta är språkrör för ett av de mest ängsligt politiskt korrekta partierna som finns i Sverige. Därför blir hennes uppfattade ondhet bara av just ondo. Med kort tid inför valet hinner inte Märta arbeta med att vinna förtroende för sin person utan ett mycket omfattande arbete som jag dessutom inte tror hon är beredd att genomgå. Däremot skulle Miljöpartiet kunna lyfta fram det andra språkröret, Per Bolund, och skapa en mer tilltalande bild av partiet.

Men onda Annie då?

Betydligt mer besvärande är nog bilden av onda Annie. Centerpartiets Annie Lööf, som själv vill framträda som ansvarstagande och politiskt korrekt. Hon som person, kanske än mer än själva partiet. Hur Annie ska genomgå katarsis är ett betydligt svårare uppdrag för partiets kommunikationschef. Kanske skulle ett partiledarbyte strax efter valet komma att bli en nödvändighet om partiet ska överleva på sikt.

Ondskan som förklaringsmodell

Att Jimmie och Märta uppfattas som Sveriges mest onda politiker säger en del om det polariserade klimatet i Sverige. När den andres intentioner inte längre kan förstås finns det bara ondska kvar att förklara skillnaderna.

 

Alla mätningar är genomförda i Quattroportes AI/Big data system Q-Ball.