Cesare Borghia, Adolf Hitler och Josef Stalin är alla exempel på ondskan personifierad. Åtminstone om vi definierar ondska som individer, fysiska eller andliga, som förorsakat många människors olycka, lidande och död. Carl Jung menade, fritt tolkat, att ondskan kommer ur vår skugga. Är skuggbilden för dominerande kommer ett svart kaos bli resultatet.

När Quattroporte mäter uppfattade nivåer av ondska ligger Vladimir Putin nästan på Stalins nivåer. Putin arbetar med frenesi för att förmörka bilden av sig själv och om någon månad är han sannolikt i kapp sin idol ”Stålmannen”. Avståndet till Bin Laden är inte heller oöverstigligt. Intressant, i dessa påsktider, är att Judas fortfarande finns med bland de som uppfattas som riktigt onda. Ingen kommer i närheten av Adolf Hitler. Inte ens djävulen.

Bilden visar några av de mest framstående härförarna i ondskans imperium. Uppgifterna är baserade på sociala medier och internet, globalt och på engelska språket.

Det vi analyserar i bilden är självfallet människors uppfattning om ondska. Frågan är om du eller det varumärke du arbetar för uppfattas som ondskefullt; kanske likt ett Judas-företag? Om uppfattningen överensstämmer med verkligheten, det vill säga att du och ditt företag gör onda handlingar finns det två vägar att välja. Den första vägen är helt enkelt att sluta med det onda, bli god och göra goda handlingar som exempelvis lösa elaka problem och liknande men det är lättare sagt än gjort. Om de onda handlingarna, exempelvis korruption, sitter i väggarna krävs ett långsiktigt arbete som involverar styrelse och ledning. Moraliskt korrupta människor och aktiviteter måste på något sätt ersättas med goda dito.

Den andra vägen är att med desinformation (white-washing) försöka ändra på den onda bilden vilket är den vanligaste strategin idag och brukar ha formatet av handlingsplaner, falska hållbarhetschefer och stora kommunikationsaktiviteter. I längden är denna väg en mycket destruktiv strategi då lögnen vanligtvis har kortare hållbarhet än sanningen. Om du däremot tillhör den grupp där uppfattning och verklighet inte lirar, det vill säga då du uppfattas som ond men är hygglig (tänk Biden), så har du ett perceptuellt problem som till stor del kan hanteras med kommunikation.

Ondska har alltid funnits som en antites till det goda. Det är vår uppgift att med alla möjliga medel minska inflytande av mörkrets krafter. I det lilla såväl som i det stora. Även ett litet helvete på jorden är ett för mycket.

Peter Majanen