Kapitalismen och de elaka problemen

Kapitalismen och de elaka problemen

INTRODUKTION Det textformat som kallas essä är en alldeles egen genre, skild från till exempel den vetenskapliga avhandlingen eller forskningsartikeln. Essän utgör en övning för författaren i att kunna ringa in ett tema. Ibland innebär det avstickare in i logiska...