Är COVID-19 en fågel eller vad?

Är COVID-19 en fågel eller vad?

När en deltagare i ett samtal där Nassim Nicholas Taleb, författaren till boken The Black Swan, medverkade påstod att COVID-19 var en svart svan protesterade författaren. En svart svan är en företeelse som är nästan otänkbar och som när den uppträder ställer allt på...
Kapitalismen och de elaka problemen

Kapitalismen och de elaka problemen

INTRODUKTION Det textformat som kallas essä är en alldeles egen genre, skild från till exempel den vetenskapliga avhandlingen eller forskningsartikeln. Essän utgör en övning för författaren i att kunna ringa in ett tema. Ibland innebär det avstickare in i logiska...