Richard Sjöberg höll en workshop för framtidens talanger på KTH. Det finns ökade krav på en meningsfull livsstil och unika boendemiljöer hos dagens unga. Quattroporte ska genomföra en studie kring hur viktigt boende och livskvalitet är och vilken typ av innehåll en stad som framtidens talanger uppfattar som attraktivt. Det kan handla om design och arkitektur men också om aktiviteter som gör en stad och ett nytt bostadsområde åtråvärt för framtidens talanger. Uppgiften var att skapa framtidens plats vilken sammanställdes med stor kreativitet och fulländat engagemang.