“The wisest men follow their own direction.
And listen to no prophet guiding them.
None but the fools believe in oracles,
Forsaking their own judgement. Those who know,
Know that such men can only come to grief.”
⁠– Euripides, Iphigenia in Tauris

Är Greta Thunberg framtidens guru?

Människan har sedan tidernas begynnelse känt sig otillräcklig och vilse och hur skönt är det inte att då ha någon som kan hålla oss i handen och leda oss rätt. Kanske en rådgivare, mentor, lärare, förälder eller någon annan slags auktoritet likt en så kallad Guru; en speciell form av auktoriteter med en trogen skara följare. Vad kännetecknar en Guru? Vem kan bil en och hur? Jag har, med hjälp av textanalys och Big data, skapat ett Guru-mått och testa några personer.

Guru är ett ord som kommer från hindi och betyder tyngd. I den Hinduiska traditionen användes ordet för att beteckna fader eller respekterad lärare. Jag kommer utgå från den västerländska definitionen; Guru är enligt denna; en person som hävdar att han eller hon har en speciell insikt om hur världen är beskaffad och därför anser sig berättigad att förklara för andra hur livet borde levas.
Gurun har haft en uppenbarelse eller kommit till någon slags insikt som denne förkunnar. Viktigt är att Gurun själv har utnämnt sig till evangelist.

Guruns kännetecken

Kanske går du omkring och är en guru utan att du vet det? Nedan följer ett antal kriterier hämtade ur Feet of Clay: A Study of Gurus (Anthony Storr; 1997). Kriterierna är lätt bearbetade och utvecklade.

  1. Du har fått en speciell insikt om hur världen fungerar. Det är en insikt som du har mottagit från en högre auktoritet av gudomlig karaktär, från forskning eller annan, för dig eller dina följare, trovärdig källa. Med hjälp av denna nya insikt kan du skapa ett system vilket förtydligar världens beskaffenhet. Du använder detta system för att lösa i stort sett alla problem och utmaningar.
  2. Ett drag av narcissism och introvert personlighet ger en bra grund. Var ensam mycket om du vill bli guru längre fram. Ensambarn och personer som har varit mycket för sig själv under barndomen har bättre förutsättningar för att bli gurus.
  3. Gurus tål inte kritik av deras lära eftersom den representerar den enda lösningen för mänskligheten. Ödmjukhet ska du därför undertrycka om du vill bli en guru i andra människors ögon.
  4. Gurus är elitistiska och tolererar inte att folk inte gör som de säger. Detta är oförlåtligt. Som guru vill du ha följare som aldrig ifrågasätter dig. Du vill ha följare, inte vänner.
  5. Den insikt som gurun har kommer ofta efter en kris; exempelvis efter en mental- eller fysisk sjukdom då personen har haft existentiella frågor. Har du en sådan upplevelse själv har du mycket goda möjligheter att bli en guru. Om du inte har haft det. Ställ dig frågan: Vad är det jag behöver veta jag inte vet att jag måste veta för att leva ett fullt liv?
  6. Gurun måste ha karisma. Detta är kopplat till oförutsägbarhet och intensitet. Personer som upplevs vara karismatiska uppträder ofta irrationellt i relation till generella normer och tvivlar aldrig på aldrig sin lära. Odla udda egenheter och en excentrisk stil. Be aldrig om ursäkt för att du har sett ljuset.
  7. Du har ett budskap som är radikalt men som samtidigt vilar på samtidstrender. Revolutionera endast mot etablissemanget.

Om du känner att du kan uppfylla några av ovanstående sju punkter har du goda möjligheter att bli en guru. Varför inte ge det en chans? Moderna gurus kan idag bli mycket eftertraktade och hyllas ofta i traditionella medier och sociala dito. Många gurus har idag stora plattformar på nätet och påverkar miljontals människor globalt. De är vår tids frälsare.

Hur mycket Guru är du?

Med hjälp av textanalys kan vi skapa ett mått som mäter Gurunivån som du eller andra personer har. Vi genomför detta i Quattroportes system Q-Ball som innehåller mer än 250 miljoner webbsidor och miljarder inlägg i sociala medier. Genom en textalgoritm baserad på NLP kan vi identifiera koncept och kluster av begrepp. Vi kallar måttet för Guru-koefficient.
Måttet kan sträcka sig från 0-1000 och kan liknas vid en temperaturskala där högre temperatur ökar guru.

På första och andra plats hamnar två andliga gestalter. På tredje plats kommer Greta Thunberg precis efter heliga Maria och före Jesus. Detta resultat säger något om bilden av Greta idag. Hon är utan tvekan en av vår tids ledande gurus, vare sig hon vill det eller inte. Sedan kommer det förstås krävas fortsatt arbete om hon ska behålla sin position. Steve Jobs är den ledande gurun som kommer ur näringslivet. Andra intressanta resultat är att se hur de bägge amerikanska presidenterna Barack Obama och Donald Trump skiljer sig åt Ingen ledande Youtuber placerar sig speciellt högt vilket antyder att relationen mellan guru och följare kan vara svagt. Allra sist ligger Stefan Löfvén. Antagligen är det få svenska toppolitiker som skulle placera sig så mycket bättre än vad vår nuvarande statsminister gör.

Så hur mycket guru är du i sammanhanget? Låt oss säga att du heter Anna Svensson, Johan Karlsson eller Maria Andersson. Hör av dig om du vill veta exakt hur du ligger till.

Vad spelar det för roll?

I en värld präglat av den meningsfulla ekonomin, där tillväxtfokus blir mindre intressant och personlig utveckling blir mer intressant, kommer de personer som påverkar människors värderingar och attityder att bli allt viktigare. Kanske är det inte längre politiker utan Greta och andra gurus som dikterar den framtida utvecklingen. Detta är inte oproblematiskt då dessa gurus är inte demokratiskt valda. De agerar bara utifrån en övertygelse om att de har rätt och alla andra som tycker annorlunda har fel. Onda och goda gurus kommer på så vis att påverka våra liv mycket. Medierna har här ett ansvar liksom politiken och vi människor har ett ansvar. Att granska guruns övertygelse måste bli vårt gemensamma credo.

Gurun representerar i det yttersta en ny teokrati. Utan frihet i tanken eller i handlandet och där den rätta vägen är den enda vägen.

Peter Majanen