Vilket är det GAL-aste landet i Europa?

Vi har i tidigare artiklar konstaterat att data inte visar att Europa genomgår en högernationalistisk våg som vissa hävdar. I själva verket har värderingarna förflyttat sig sakta mot det mer liberala hållet. Varför matas vi ändå dagligen föreställningen om det motsatta? Det går att misstänka att det handlar om mediedramaturgi där GAL är den goda och TAN den onda. Ett slags värderingarnas och politikens Game of Thrones.

Min fråga är: Hur ser det ut om vi tittar på enskilda länder? Finns det några orsaker bakom en viss nivå av GALTAN? Och JA, det finns absolut skillnader mellan mer nationalistiska (TAN) och mer liberala länder (GAL). Genomsnittet på GALTAN-skalan är 100. Länder som ligger under 100 är mer GAL medan de som ligger övre 100 är mer TAN. Varför finns då dessa olikheter? Bra eller dåligt? Behöver människan på olika sätt uppleva kampen mellan ont och gott för att känna någon slags mening med livet?

Det finns strukturella drivkrafter bakom en högre nivå av TAN. Våra analyser visar det självklara – att finns ett samband mellan förhållanden som skadar möjligheten att leva ett meningsfullt liv. I ett land med hög korruption är det bara de som är med i klubben som tillåts utvecklas. Om du är arbetslös under lång tid förlorar du lätt ditt självförtroende. Att vara diskriminerad för att man är kvinna minskar också möjligheten att leva ett meningsfullt liv. Slutligen är det viktigt att ha en god hälsa vilket en resursstark sjukvård kan ge. I grunden handlar det om mening. Betyder det då att TAN är mer meningslös än GAL? Nej det betyder att de människor som hamnar högre på TAN ofta upplever att de har berövats eller riskerar att berövas på ett meningsfullt liv. Det handlar inte om ont eller gott.

Island och Sverige är mest GAL medan Ungern och Ryssland är de mest nationalistiska länderna. Polen och Frankrike ligger ungefär mitt på skalan. Kanske inte helt överraskande. Sverige är en av de mest extrema länderna oavsett vilka värderings- och samhällsanalyser som görs.Vi ser att det på individnivå finns starka positiva samband mellan socioekonomi och TAN. Detta är väl utrett och behöver inte dryftas ytterligare. Den viktigaste frågan idag är. Hur påverkar detta faktum pågående Eurovision Song Contest?

Ungern – Island

Låt oss jämföra ytterligheterna i skalan; Ungern -> Island och Ryssland -> Sverige. Ungerns bidrag Az én apám (Min fader) framförs av József Pápai, en Nano-liknande komposition i sound och uttryck. Texten är nostalgisk och handlar om artistens barndom. Inslag av folkmusik. Islands låt däremot är ogenerat samhällskritisk, framfört i ett dystopiskt techno-format. Texten behandlar hatets segertåg i världen. Målet med detta isländska framträdande i Eurovision är bland annat att aktivt bidra till kapitalismens undergång. Vare sig Island eller Ungern har någon märkvärdig verkshöjd och utrycker på ett ganska tydligt sätt den nya dimensionen som GALTAN enligt vissa utgör. Ingen av de två beskrivna bidragen har någon som helst chans att vinna med sin, i mitt tycke, rätt meningslösa programmatiska och politiska agenda.

Ryssland – Sverige

I den andra jämförelsen av ytterligheter, Ryssland – Sverige, ser vi däremot två klara möjligheter till vinst. Såväl John Lundvik som Sergey   Lazarev är segertippade med musik som handlar om kärlek. Svenske Lundvik kanske på ett mer innerligt sätt än ryske Lazarov. Det är svårt att se några direkta musikaliska uttryck som går att koppla till GALTAN. Förutom det uppenbara.

Vem som vinner? Det vet vi strax.