Victoria Sandell har avslutat en kurs på Berghs och är nu diplomerad Ansvarig Reklamutgivare. För medlemsföretag i Sveriges Kommunikationsbyråer krävs att minst en medarbetare är ARU.