Vi går mot välfärdens undergång. Inte för att den förstatligas, privatiseras, eller inte kan finansieras utan för att den inte kan bemannas. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många som vill arbeta inom exempelvis vården, omsorgen, polisen eller militären. Samtidigt ropar näringslivet efter mer arbetskraft.

Quattroporte har på uppdrag av Region Stockholm undersökt på hur det går att öka intresset för vård- och omsorgsutbildningar bland unga, arbetssökande och de som kan tänka sig att växla karriär. Det visade sig att av de som är mellan 16 och 21 år är det bara cirka 6 procent kan tänka sig att välja en utbildning inom vård och omsorg. Fram till 2031 kommer det att behövas 410 000 fler som arbetar inom vård och omsorg enligt SKR. Samtidigt ökar arbetsmarknaden totalt med 253 000 personer under samma tid. Ekvationen går inte ihop.

Valet

Det finns inte ett enda enkelt sätt att lösa det här. Det kommer att krävas en rad åtgärder och det är bråttom. Ett fungerande samhälle kräver ju inte bara vård och omsorg. Allt annat måste också fungera. Näringslivet, polisen, militären och all annan samhällsservice. Det finns ingen möjlighet att vi kan nöja oss med att samhället kollapsar. Politikerna måste prioritera kompetensförsörjningsfrågan och skapa strategier för hur det ska fungera i framtiden. Här är sju punkter som vården och omsorgen måste se över omgående:

  1. Pengar driver unga idag. Arbeta mer aktivt med löner och visa på hur många inom vården som kan tjäna relativt bra inkluderat ob-tillägg, övertidsersättningar och extra ersättningar vid utökade pass, flyttad semester med mera.
  2. Arbeta med ledarskapet, ta hand om era befintliga medarbetare. Medarbetarna ska få mer bekräftelse och uppskattning. Facken måste involveras. Om bilden av vården ska förändras hos unga människor måste det ta sin start hos de som arbetar i vården idag.
  3. Duktiga människor som idag bor i andra länder men som kan bidra till vårt samhälle måste kunna invandra till Sverige. I någon form av anpassad arbetskraftsinvandring. De ska snabbt komma i utbildning med språkkurser för deras yrkesområde varvat med praktik för att snabbt kunna bli anställningsbara.
  4. Vård och omsorg måste hitta nya sätt att organisera sig och bemanna upp sina verksamheter. I vissa regioner har nu vårdbiträdet gjort återkomst inom vården för att avlasta undersköterskor och sjuksköterskor. Alternativa scheman bör införas. Fortsatta satsningar på vidareutbildning till bristyrken.
  5. Vård och omsorg behöver ta tillvara på alla möjligheter till förbättring och effektivisering som kan ske genom teknisk utveckling och AI. Patienter kan övervakas på distans och åka in till sjukhuset vid de tidigaste signalerna om att hälsan är på väg åt fel håll. Vård som idag ges till patienter vid sjukhusen kan patienterna utföra själva i sitt hem, till exempel dialys som idag patienten kan sköta själv i hemmet.
  6. Kommunikationsinsatser för att möta alla de missuppfattningar som finns om att jobba inom vård och omsorg och att bygga en positiv bild av arbetet inom vården. Inte bara inom akutsjukvården utan visa på att en mycket stor del av vården sker inom
  7. Skapa nya prova-på-jobb inom vård och omsorg efter gymnasiet.

Bråttom

Men det är bråttom. Det är dags för någon att ta ett samlat ansvar över kompetensförsörjningsfrågorna. Nationellt, regionalt och lokalt. Annars får vi överväga att införa samhällsplikt där invånarna blir inkallade för att bemanna upp vård och omsorg framöver.

Quattroporte har på Region Stockholms uppdrag tagit fram en omfattande rapport om problematiken kring rekrytering till vård- och omsorgsyrken. Läs ett utdrag här.