Peter Majanen på Tillväxtdagarna 2013

Peter Majanen var även i år inbjuden av Tillväxtdagarnas arrangörer att föreläsa. Peter deltog i en diskussion om Kulturen som tillväxtskapande kraft tillsammans med Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare, kulturhuvudstadsåret Umeå2014), Nisha Besara, chef, Postkodlotteriets kulturstiftelse, Cay Sevón, 2008-2012 VD, Stiftelsen Åbo 2011, med ansvar för Åbo Europas kulturhuvudstad 2011, Joakim Stymne, statssekreterare, Kulturdepartementet. Moderator: Anna Serner, VD, Svenska Filminstitutet.

Tillväxtdagarna anordnas årligen bjuder på ett stort antal samtal, seminarier och debatter där Sveriges viktigaste och mest spännande opinionsbildare, politiker, ekonomer, studenter och forskare samt entreprenörer och företagsledare samlas.