KULTUR: Dagens majvackra inspiration; Vårrusiga fotografier av begåvade Dusdin Condren!