Föreställ dig följande: En värld där sociala medier är förbjudna eller åtminstone mycket hårt reglerade. En värld där Twitter, Facebook, Instagram och Snapchat med flera diskuteras med avsmak. Här lever man i en värld där det är förbjudet att inneha andra människors personliga data förutom just i själva transaktionsögonblicket.

Post data

I denna värld har löftet om obegränsad e-handel lett till en ny generation Z som inte längre vet hur man shoppar. De köper samma produkter om och om igen i en slags filtrerad shoppingbubbla. Här vänder utvecklingen och vi rör oss tillbaka mot fysiska transaktioner. En mer analog livsföring där vi kör bil själva, möter våra medmänniskor, känner på det vackra tyget, luktar på den nya parfymen, lyssnar på bordsgrannens skvaller på fiket och provsmakar delikatesserna hos nya italienaren i kvarteret. Här känner vi dessutom våra folkvalda personligen. Här har allt som kan digitaliseras inte fått tillåtelse att digitaliseras. De negativa konsekvenserna blev alldeles för stora för människan. Den stadigt krympande intelligensen hos vår art, gjorde att risken för att bli viljelösa, oanvändbara och digitalstyrda zombies var överhängande. Olyckliga och ensamma. Utan hopp och framtidstro.

Mänskliga människor

Den dystopi, eller utopi (?), som jag beskriver är fullt möjlig i en snar framtid. Åtminstone om man ska tro SXSW18* i Austin (USA) och de analyser vi själva gjort. Ifrågasättandet av en ohejdat digital utveckling var oerhört tydlig vid året konferens. I de flesta sammanhang och oavsett ämnesval. I Sverige ser jag mycket litet av detta kritiska förhållningssätt. Digitaliseringen är inte en icke-reversibel och deterministisk process. Vi kan faktiskt bestämma själva. För denna beslutsprocess krävs det dock att vi har egna värderingar och egna visioner om vad vi vill med vårt samhälles framtid. Har vi det? Eller är vi fortfarande små innovationskåta ingenjörer som urskillningslöst hakar på varje möjlighet till digitalisering och rationalisering?

Digital intervention

När nyhetskanaler världen över nu spyr galla över Cambridge Analytica (CA) och Facebook blir många förfärade över det beskrivna scenariot. Mer skrämmande är dock att den typ av dataanalys CA gjort är extremt enkel att genomföra, medan de AI-algoritmer som skapas i detta nu är oändligt mycket smartare och betydligt mer problematiska. Det vet jag av egen lång praktisk erfarenhet. Tyvärr. Självutnämnda profeter som globala konsultfirman McKinsey visar i en rapport att många jobb, i en snar framtid, kommer att kunna automatiseras. Ingen överraskning det heller. Vi vet att, om vi vill, kan vi snart ersätta oss själva i varje meningsfull aktivitet vår tillvaro bjuder på. Är det vad vi vill med våra liv och vårt samhälle? Jag tror inte det. Snart kommer vändningen ingen (?) såg.

Peter Majanen