Samarbete SSES

Från 2013 ingår vi ett treårigt strategiskt partnerskap med SSES. Partnerskapet innebär att Quattroporte kommer att undervisa Masterstudenter från Konstfack, Stockholms UniversitetKungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Handelshögskolan och Karolinska Institutet (KI) i Stockholm inom området Trendspotting and Future Forecasting.

Quattroporte kommer också, i och med detta samarbete, även undervisa och göra gästföreläsningar vid universitet runt om i världen såsom till exempel vid Stanford University (USA), National Institute of Design (NID i Indien), Imperial College (London, UK). Snart kommer vi också att resa till universitet i Kina och ett antal afrikanska länder för undervisning i framtidsspaning.

av | feb 8, 2013 | Föreläsning