Lite försenad men mycket bättre. Innovation av olika slag avhandlas. Konst, väldoft och allergier är några exempel. Underhållande konsumentupplysning medelst skoförstörelse på Youtube bifogas. Håll tillgodo!