Har Svenska Kyrkan förlorat det andliga ledarskapet i Sverige? Det tog 2000 år att få en svensk kardinal. Är det kanske dags för en svensk påve? Svenskarna har nu varit protestanter lika länge som vi var katoliker. Mycket pekar på att den romersk katolska kyrkan är på väg att återerövra det andliga ledarskapet i Sverige. Utan något egentligt korståg.

Påve Franciskus besökte Lund till 500-årsminnet av reformationen i höstas. Varje steg påven tog på svensk mark följdes och redovisades minutiöst av alla medier. Pådraget var betydligt större än då Europas mäktigaste person, Angela Merkel, besökte Sverige i början av 2017.

Resultatet visade sig ganska omgående.

Grafen ovan visar hur ofta Påve Franciskus och ärkebiskop Antje Jackelén nämnts på nätet i Sverige sedan maj 2016. Påven dominerar helt överlägset. Till och i jämförelse med Merkels besök.

Mer överraskande är kanske att bilden av påve Franciskus är så pass positiv. Han åtnjuter ett nästan lika högt förtroende som vår ärkebiskop. Påve Franciskus har kommit att bli den centrala religiösa personen i Sverige sedan dess. Om det kommer att vara en kvarvarande effekt återstår att se. Är opinionen och värderingarna på väg att svänga i ett av världens mest sekulariserade länder?

Varför ser vi denna utveckling?

Det finns helt uppenbart ett allt större intresse för andliga frågor i Sverige vilket Quattroporte visat i tidigare studier kring framtidens andlighet. Intresset verkar dessutom vara allra störst hos de unga men det är ännu oklart om detta andliga intresse kommer att bli till en ny religiös tro. De bakomliggande orsakerna till detta har vi också utrett i det arbetet. Vi såg i en studie för tio sedan att de unga använde det andliga intresset för att skapa en egen identitet. Inflyttning av nya kulturer till Sverige gjorde att man träffade barn i samma ålder som var troende var en del av förklaringen. En annan förklaring var att andligheten är en spännande upplevelse enligt de unga.

Vad som är tydligt är att det idag finns ett andligt vacuum och att Svenska Kyrkan i all sin öppenhet och lagomhet tappat något av sin dragningskraft.

Vad gör svenska kyrkan göra i denna delvis nya verklighet?

Begrepp som helighet, mysticism och gudstro har prioriterats ned till förmån för hållbarhetsfrågor, flyktingar och globala uppvärmningen. Det är inte så att de senare är oviktiga – men det kanske finns andra organisationer som kan hantera dessa. För vem ska annars ta hand om det stigande andliga intresset. Här har uppenbarligen Romersk katolska kyrkan och dess högsta företrädare hittat en ”marknad”.

Källa: Q-Ball

Quattroporte har sedan något år tillbaka utvecklad ett system Q-Ball för att följa och predicera trender globalt. Det bygger på ett stort urval av webbsidor och sociala medier. Analysen bygger på egenutvecklade algoritmer som gör att vi enkelt kan följa utvecklingen i världen och Sverige – men också vilka konsekvenserna kan komma att bli.

Framtidens andlighet. Undersökning av 1200 personer i åldrarna 15-79 år. År 2010 och 2014

Värderingsstudie 2005 av representativt urval av 2000 svenskar.