Är du kreativ? Sannolikt inte. Verklig är kreativitet är ovanligt, det visar de flesta mätningar av kreativitet men det är inte något som du behöver sörja över. 

I går träffade jag en personerna bakom Justin Bieber. En kugge i det stora maskineri som får allt att fungera för en megastjärna. Jag frågade om Justin är kreativ? Svar: vad menar du, han tjänar ju 100 miljoner dollar per år?!  Jag hävdade att hans respons inte var svar på min fråga. Förgäves. Denna who cares-attityd är signifikativ. Vägen och processen till framgång är helt oviktig därför att det bara är resultatet och det mätbara målet som är det intressanta. Av denna orsak är det få som verkar bry sig om den kreativitet som gör att musik finns. Men en sak är säker utan kreativitet någonstans i processen kring Bieber hade den här penga-killen inte haft något jobb.

Vad är kreativitet?

Kreativitet är förmågan att skapa nyheter som är användbara. Nyhet i det här sammanhanget är kopplat till originalitet alltså det få eller helst ingen, har tänkt på förut. Men det räcker inte. Om du är skicklig på att utveckla alldeles irrelevanta idéer är du dessvärre inte kreativ. Då är du blott en posör som vill vara speciell. Verklig kreativitet kräver att din idé också är användbar.

Kombinationen nyhet + användbarhet är vad som krävs för vårt kreativa tänkande. Om du dessutom är duktig på att snabbt skapa idéer som är både nya och användbara har du en hög nivå av så kallad flytande kreativitet. Människor som skapar väldigt originella idéer har hög nivå av något som kallas originell kreativitet. De ytterst få människor som både skapar nyheter som är mycket originella och användarbara i en hög hastighet brukar vi kalla för genier. Tänk Johann Sebastian Bach, Hilma af Klint eller Nicolai Tesla, alla kunde prestera helt nya idéer med hög relevans i en väldig hög takt.

Om du inte är kreativ ska du vara glad. Du är då troligtvis mer framgångsrik, mindre ångestfylld och mer tillfreds med ditt liv.

Genier skulle lika gärna kunna kallas för pionjärer. Dessas genier/pionjärer är av naturliga skäl väldigt ovanligt förekommande. I de få kvantitativa studier som gjorts om denna lilla grupp människor, visar att de ofta har exceptionellt hög intelligens. De intelligensforskare som uppskattar Mozarts intelligens till över 150 har kanske rätt.

Men hur kan du då veta om du är kreativ?Det vanligaste testet är Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) vilket baseras på bilder och hur du kan förvandla dessa med några pennstreck. I testet ingår också ett verbalt test. Ordtestet kan i sin enklaste del handla om hur många ord som du kan prestera på exempelvis bokstaven S. Orden på S relateras sedan till hur ovanliga val du gjort och hur många ord du hittat. De personer som är riktiga duktiga på detta hittar 17 väldigt unika ord på 3 minuter. Här kan det exempelvis vara bra att kunna ett ord som syzygy (förening av två motsatser) eftersom ovanliga ord är mer originella enligt TTCT-metoden. Efter detta det enklaste steget i testprocessen ska du använda dina unika ord för att skapa en berättelse.

Kreativ produktivitet

Att kunna tänka kreativt räcker dock inte. Det avgörande testet är om du presterat något av kreativt värde. Detta test mäter vad testpersonen åstadkommit inom 11 skilda områden. Alltifrån musik, dans och konst till uppfinningar och forskning. Skalan som mäter dina insatser inom dessa 11 områden. Inom forskning går skalan från 0 (jag har ingen utbildning/saknar talang i ämnet) till 9 (mina arbeten har blivit publicerade i akademiska tidskrifter och citerade av andra forskare). Inom musik går skalan från 0 (jag har ingen utbildning/saknar talang i ämnet) till 9 (min musik har blivit omnämnd och kritiserad i internationella medier)

 

Skalan skiljer sig åt mellan olika ämnesområden och medianen, det vanligaste värdet, är 0. Medianen för alla de 11 områdena är också 0. De flesta människor är inte tillräckligt kreativa för att utveckla något med tillräcklig originalitet för att deras idé ska vara värd att förverkligas. Kort sagt är de flesta människor inte kreativa.

En föga kreativ modell för kreativitet

  • Låg nivå av nyhet och användbarhet kallar jag för Workshop, ett möte där i huvudsak mindre kreativa människor träffas för att skapa något tillsammans. Exempelvis när en vision ska skapas i det stora företaget. Resultatet blir sällan överväldigande.
  • Hög nivå av nyhet men låg nivå av användbarhet kallar jag för Poserande. Här utvecklas något för att visa hur märkvärdig och (skenbart) kreativ upphovsmannen råkar vara.
  • Låg nivå av nyhet och hög nivå av användbarhet är vad vi kan kalla för Produktutveckling.
  • Det är endast i fallet med hög nivå av originalitet och användbarhet som det definitionsmässigt finns något som kan kallas för Kreativitet. Det är här till exempel vi placerar Duchamps pissoar, Facebook, Kubismen, Hyperlänken, Växelström och Hilma af Klint.

Vi kan lägga till ytterligare en relevant och betydande dimension i modellen nämligen hastighet.

Kommentar:

  • Den nya vision som kommer fram i workshopar på det stora företaget är så långt i från äkta kreativitet som det går.
  • SAS-reklamfilm som dissade Norden är trots hög nivå av nyhet knappast speciellt användbar för att göra bolaget mer populärt.
  • Melodifestivalens bidrag är näppeligen nydanande men presterar bra på användbarhetsdimensionen.
  • Justin Bieber är lätt originell med sin musik och mycket användbar. Han bör kvala in i den kreativa sektorn.
  • Nicolai Tesla, Hilma af Klint och Mozart är extrema i sin förmåga att kombinera originalitet, användbarhet och hastighet. Liknande pionjärer kommer fram inom alla områden då och då.

Högst uppe i hörnet finner vi idéer med hög nivå av nyhet, användbarhet och hastighet. Här huserar ett antal stora pionjärer, de som vissa kallar för genier. Placeringarna i diagrammet baseras på allmänna omdömen, min egen subjektivitet och kan självfallet justeras.

Hur får du inspiration?

Johannes Brahms, den stora klassiska kompositören, uttalade att när han verkligen var inspirerad så kom hela verket till honom på en enda gång. I alla sina delar. För att nå detta tillstånd var han tvungen att försätta sig i semi-trans. Ett tillstånd där det medvetna sinnet är i tillfällig vila och låter det undermedvetna ta kontrollen. Det är det ur det undermedvetna som inspirationen kommer, menade Brahms. Samtidigt var han tydlig med att inspiration och kreativitet inte räcker. Det måste kombineras med djupa insikter i komposition, form, teori, harmonilära, kontrapunkt och instrumentation. Han menade att hans kompositioner inte var frukten av enbart inspiration, utan också seriöst, strävsamt och krävande slit. Det senare anknyter till behovet av hårt arbete och uthållighet där de första 10 000 timmarna är en god början.

Kreativa människor är väldigt ovanliga. Det innebär att sannolikheten att just du som läser min text har låg kreativitet. Om du inte är kreativ ska du vara glad. Du är då troligtvis mer framgångsrik, mindre ångestfylld och mer tillfreds med ditt liv. Personer i höga ledande positioner är nämligen mycket sällan kreativa. Undantaget framgångsrika entreprenörer. Men gör ett test om du vill vara på säkra sidan.

 Om du är kreativ på riktigt så vet du garanterat det. Du har sannolikt åstadkommit en hel del kreativt arbete som åtnjutit omgivningens uppmärksamhet men du känner dig sällan tillfreds eftersom du ofta måste försörja dig på ett helt annat sätt, som ett träd som bär frukt i hemlighet. Samtidigt finns det inget mer underbart när du väl får skapa något, just det som var meningen med just ditt liv.