Jag har under 2018 haft förmånen att sitta med i Boinstitutets jury för Bopriset som uppmärksammar och belönar ett kvalitativt och attraktivt bostadsbyggande.

I år vann Helsingborgshem med deras seriösa satsning på en verkligt inkluderande process där ett nedgånget område uppgraderades på ett sätt som bevarar och förfinar det ursprungliga.

Utöver detta juryarbete deltog jag också i arbetet med Regeringens exportpris för kulturella och kreativa näringar. Här var det Acne som vann första priset men ett antal aktörer som till exempel den internationellt ansedda designern Frida Fjällman var nominerade.

För ovanlighetens skull blev jag mycket positivt överraskad av Sveriges arkitekters utställning på Venedigbiennalen där unika trästrukturer samsades med religiöst och naturlyriska spegelkonstruktioner. Allt medan Gunnar Asplunds ande svävade över utställningen. Storartat. Med dessa färska erfarenheter i bagaget vet jag därför att det finns många avantgardistiska kreativa krafter i Sverige idag. Det finns nu också en ökad insikt av kulturens roll för att skapa ett attraktivt samhälle med konkurrenskraft. Den mjuka makten håller på att bli minst lika viktig som den hårda.

Jag blev därför uppriktigt förvånad då jag möttes av nyuppförda hus i tidig 70-talsstil i den nya stadsdelen Tollare i Nacka kommun där 1100 nya bostäder ska uppföras. Det är nästan en identisk kopia av ett kvarter i Kalix byggt1970.

Det är Bonava som på detta sätt mer eller mindre ofrivilligt bidrar till en annorlunda tolkning av samtiden i vintage- och pastischstil.

Genuis Loci – att bygga kulturellt hållbart

Genius Loci är en av de viktigaste generella trenderna i utvecklandet framtidens städer och stadsdelar. Begreppet används idag ofta för att beskriva platsens själ; den kultur och rumsliga förutsättningar som finns på en viss lokalitet och som nästan ger en grund för ett unikt uttryck och känsla. Visst det är ett svårtolkat begrepp och har ibland missbrukats – men det borde inte hindra oss från att försöka.

Lönsamt och attraktivt

Ett fokus på genius loci har exempelvis visat sig ha stora fördelar då den bidrar till betydligt större attraktivitet och ekonomisk bärkraft. Quattroporte har genomfört mer än 30 projekt sedan 2005 där vi haft ambitionen att fånga platsens själ. Vi har kunnat konstatera att en tydlig genius loci innebär en ökning av attraktivitet och betalningsvilja med 25 till 35 procent.

En stor grad av genuis loci behöver inte innebära lyxbostäder och exklusivitet. Däremot bidrar det till en plats där människor naturligt vill bo och vistas, oavsett ekonomisk och kulturell bakgrund. Genom att ta hänsyn till platsens karaktär och kultur skapas naturligt blandade platser.

I grunden handlar det om att respektera de värderingar och attityder som finns hos de boende, i samspel med topografi, natur och ljus som finns (gäller självklart även i Tollare). På så vis skapas en autentisk plats som kommer att vaktas och värnas över generationerna, långt efter det att både du och jag och för den delen Bonava, sedan länge är bortglömda.

Consult the genius of the place in all That tells the waters to rise or fall Or helps the ambitious hills the heavens to scale Or scoops in circling theatres the vale … (Pope, 1731, lines 57–60)

 

* Pope, A. (1731) Epistle to Lord Burlington reprinted in Davis, H. (Ed.) (1966) Pope: Poetical Works, pp. 314–321 (London, Oxford University Press).