O helga natt och helga stund för jorden, sjöng Jussi Björling i en av våra mest älskade julsånger i tonarten F-dur som lät honom sträcka ut sig i ett högt C i det avslutande natt. Så heroiskt har ingen, vare sig förr eller senare, förmått sig framföra den svenska julens självaste nationalsång. Ett högt C är sångarinsatsens raison d’être och allra yttersta kvalitetsstämpel helt enkelt det som skiljer agnarna från vetet och proffsen från amatörerna. Ett högt C är det som gjorde Jussi Björling lite bättre än Jonas Kaufmann och Tommy Körberg och att Journey’s Steve Perry berörde mer som 30-åring än som en 70-åring som idag knappt når upp till ett A, tre halvtoner under det magiska, höga C.

Quattroporte Konsult försöker alltid nå höga C. I våra trendanalyser, i vårt kreativa arbete och i vår rådgivning och ja, även i våra sånginsatser. Det som stimulerar oss är att vi verkligen vill leverera högsta verkshöjd och att vi älskar originalitet. Till vår glädje har vi erbjudits många möjligheter att göra detta det gångna året. I kunduppdrag på såväl den svenska och som den internationella arenan, i föreläsningar och i workshops som kan handla om allt från kulturens och musikens framtid, till genius loci och framtidens innovation eller i våra artiklar som förutspår kapitalismens kris och polariseringens orsaker. Quattroporte har till och med formulerat ett recept för att skriva en hit-låt. Hur många konsultbyråer kan skryta med det? 

Tre ramavtal för Region Stockholm som utgör en hel cykel av uppdrag inom strategisk kommunikation och varumärkesarbete har förärats oss i en upphandlingsprocess, där vi vann mot eliten i Sverige. I arbetet med internationella aktörer ställs vi mot de bästa förmågorna som finns i världen. Vårt fokus och sanna önskan om verkshöjd gör oss trygga då de stora drakarna utmanar.

Verkshöjd är också ett kriterium då vi är med och väljer ut de som bidragit mest till exporten av de kreativa och kulturella näringarna under året då vi satt som jurymedlem i Regeringens pris för KKN-näringen. Även framtidens boende är en av våra hjärtefrågor ett område ofta omgärdat av ideologier som hindrar platsens genius loci. Genom att vi sitter i juryn för Boinstitutets Bopris kan vi även här bidra till att stärka positionen för det originella och högkvalitativa.

För att bli ännu starkare har vi engagerat fyra nya stjärnor inom strategisk kommunikation och medierelationer. Carl Elfgren, Magnus Nelin, Sakari Pitkänen och Sverre Trygg är alla vana vid de stora scenerna. Q-Ball, vårt Big Data-system kan nu streama all data i världen och hjälper oss att hitta framtidens talanger, enhörningar och kreativa klimax. QP-kollen har firat nr 80 och hittar signaler i marginalen från världens alla hörn. Våra trendresor runt om i världen är avgörande för att förstå vad som är på väg att hända. Intervjuer och möten på världens ledande talangplatser är helt enkelt ett måste för ett företag som Quattroporte. Medieguiden leder upplyser våra kunder med Shinkansenlik precision tack vara vår kompetenta redaktion.

Om ni också vill nå lite högre i registret och tangera det magiska höga C så kommer vi på Quattroporte Konsult kämpa för att ni ska göra det även under 2020. Med de mest bildade och kreativa medarbetarna, med smarta system som klarar analysen på minuter före månader. Interdiscplinära insikter före stuprör, verkshöjd före storlek och känsla före absolutism.

Slutligen vinkade vi ett allt för tidigt farväl av en kär vän och kollega Ronald Jones för gott. Vi värnar hans idéer och anda. Tack för allt du lärde oss!

Många förutspår att 2020 kommer att bli ett bedrövligt år. Med ekonomisk avmattning, handelskrig, Brexit och ett förmodat infekterat val i USA. Vi vet att 2020 kommer bli ett vackrare, mer musikaliskt och intressantare år än 2019. Tecknen är tydliga det ger oss en hisnande känsla i bröstet av tro på framtiden. Ett 10-tal lämnar oss och vi hälsar ett nytt decennium välkommen med hjälp av Jussi – O helga Natt. 

                                                                                          God Jul och Gott Nytt År!                                                                                             önskar
                                Vännerna på Quattroporte