What happened in the US last night?

Donald Trumps famösa uttalande om Sverige skulle lika gärna kunna gälla för USA idag. Sverige och Europa går inte längre så nära hand i hand med USA som förut. Hur gärna vi än vill, har vi snart inte mer gemensamt med USA än vad vi har med Ryssland, Kina eller Indien. Globaliseringen har inte gjort oss vare sig mer lika eller mer liberala, istället har vi blivit mer fokuserade på att utveckla en egen identitet. Utvecklingen gäller såväl nation som person och behöver inte vara bara dålig. Allt eftersom de nationalistiska strävandena blir tydligare blir vi allt mer olika.  Mitt i denna malström skapas en fantastisk farkost som ska föra människor samman.

Jag och några medarbetare gjorde nyligen en trendresa i USA. Vi flanerade på avenyerna, intervjuade Avantgardister och besökte nya och, ur ett trendspanarperspektiv, mycket intressanta platser i några av USAs största städer. Vi fick en underlig känsla av att inte känna igen oss längre.

Medierna är öppet agendasättande, oavsett om man heter FOX, CNN eller MSNBC. Journalister kan gråta i förtvivlan i direktsändning över Trumps uttalanden utan att de blir anmälda till Granskningsnämnden för radio- och TV. Dold agenda, av viket slag som helst, är totalt meningslös i ett sådant medieklimat samtidigt som det politiska samtalet har blivit mer polariserat än någonsin. Liberala ståndpunkter skulle aldrig kunna förväxlas med motsvarande konservativa eller vice versa. Kompromisspolitik och storkoalitioner finns inte ens i tankevärlden, vilket gör det oerhört tydligt för väljarna vad de kan förvänta sig. På gott och ont. På gatan gapar kontor och butiker tomma på många håll. Framtidens verksamheter och stadsbildningar är på väg in i just framtiden, ljusår från de planer som kännetecknar den stadsutveckling vi ser runtom i Europa idag. Utan att överdriva kändes vår spaning som ett synnerligen trist uppvaknande när vi rörde oss på dessa vanligtvis så levande delar av stadskärnorna.

Faktum är att USA inte längre har ambitionerna att erövra världen med soft power och en överlägsen militär förmåga. Stormakten vill mycket mer, nämligen erövra rymden med nya planeter som nästa front i siktet. Kolonisationen av Mars är betydligt viktigare än relationen till ett futtigt EU. Den gemensamma ande som fört Sverige och USA i samma riktning, i färden mot samma öde, har vaporiserats. Vi är på väg åt olika håll, med skilda mål och aparta visioner där President Trump bara är ett av tidens många tecken. Den Trumpistiska eran kommer fortsätta sin resa med samma inslagna GPS-koordinater, med eller utan en hetlevrad och frispråkig fastighetsmagnat med spektakulär frisyr.

Kultur och arkitektur är forum där framtiden konkretiseras allra först. Nya värderingar, normer och ideal görs med dessa humanistiska medel, i exempelvis konst och design, mer greppbara. Kanske var det allra tydligaste exemplet vi såg av detta fenomen The Vessel, ett helt nytt arkitektoniskt uttryck på Hudson Yards i New York, det största byggprojektet i stan’ på ett sekel. Verket är ett 16 våningar formmässigt experiment, ett interaktivt fundament och landmärke som är tänkt att bli ett nytt hjärta för den nya stadsdelen.  Denna fantastiska fantasiskapelse upplyste mig om samtiden och inte minst om framtiden, mer än alla djupanalyser och devota poddar om USA tillsammans.

The Vessel’s (sv. Farkosten) ska bli New Yorks Eiffeltorn, enligt byggherrens ordföranden, etage som förenas i ett komplext mönster och kännetecknar en samtida plats, samtidigt som den knyter an till traditioner skapade långt innan vikingen Thord Eriksson besökte Vinland för dryga 1000 år sedan. Den brittiske arkitekten inspirerad av indiska stegbrunnar och resultatet är långt bortom horisonten av våra svenska ideal. Noterbart är att arkitektbyrån Heatherwick är från Storbritannien. Kanske innebär Brexit mer än vad vi trodde?

Runt 150 miljoner dollar läggs på The Vessel som ska föra amerikaner och New Yorkbor närmare varandra. I Stockholm bygger Staden ett Nobelmuseum, för lika mycket pengar, i bästa modernistiska stil för vad vissa skulle kalla en elit. En klick av befolkningen. Mer tydligt kan kanske skillnaden mellan ett nytt USA och ett gammalt Europa inte illustreras.

Det som hände i USA i går kväll hände inte här. Så mycket är säkert.

Peter Majanen (Founder & CEO)

http://www.hudsonyardsnewyork.com/

http://www.related.com/our-company/properties/146/Hudson-Yards

https://www.nytimes.com/2016/09/15/arts/design/hudson-yards-own-social-climbing-stairway.html

http://www.heatherwick.com/projects/spaces/vessel/