Utrikesdepartementet, Stockholm

Peter Majanen höll föreläsning om den framtida Sverigebilden för Utrikesdepartementet (UD) på årets chefsmöte den 31 augusti då alla UDs chefer och ambassadörer samlades i Stockholm.

På föreläsningen: Sverigebilden 2025, presenterades ett antal spår i utvecklingen och potentiella Sverigebilder. En prognos på bilderna hade genomförts i Q-Ball, Quattroportes Big-Data system. Till detta diskuterades ett antal möjliga strategier för framtiden.