Feminine Revolution

Svenska Greta Thunberg får en ung generation att protestera mot en äldres oförmågor att åstadkomma något åt den globala uppvärmningen. Hon slåss för oss alla och har fått ungdomar i 36 länder att sluta upp bakom henne. Resultatet är ett uppvaknande att allt inte kommer att vara som det alltid ha varit och att det finns ett liv efter Brexit, frihandel och guldkort. Ministrar faller och det politiska systemet utmanas. Hur kan det komma sig att en 16 årig flicka född i Stockholm, Sverige kan åstadkomma så mycket?

För snart två år sedan kunde jag i en Big Data-analys identifiera ett mönster och krusning som förebådade någonting nytt. Det var inget jag sett förut och hade först svårt att tro på resultaten. Bland hundratals miljoner webbsidor kunde algoritmerna se en ny trend födas. Den innehöll beståndsdelar som kvinnligt ledarskap, kvinnliga värderingar och kvinnligt entreprenörskap. Min analysgrupp kallade döpte utvecklingen till Feminine Revolution och prognosen visade att den skulle växa i styrka under de kommande åren. Trenden skulle starta i Norden och sedan spridas till resten av världen – som en farsot eller helande kraft beroende på perspektivet. Feminine Revolution handlar om att kvinnors kompetenser kommer att omsättas till inflytande i framtiden. Till skillnad från feminismens underifrånperspektiv, där kvinnorna måste kämpa för att få samma rättigheter som männen, blir kvinnor här mer överlägsna och bättre lämpade för framtidens samhälle och företagande än männen. Nu blir de värderingar som definieras som kvinnliga: intuition, deltagande ledarskap, konstnärlighet, empati etc. de mest eftertraktade enligt stora empiriska studier av framtidens ledarskap. Feminine revolution är en megatrend som kommer att påverka samhället på ett lika omvälvande sätt som digitaliseringen. Många vill kanske inte se vad som är väg att hända. Förnekelse har alltid varit en av människans vanligaste och sämsta egenskaper.

Hösten 2017 kom Metoo som en föraning. En storm som krävde sina offer. Speciellt tydligt har det varit i Sverige där den Svenska Akademien som delar ut Nobelpriset i litteratur lämnats i ruiner efter ett antal Metoo-skandaler.Organisationer i hela världen har påverkats och många ledande män har fått lämna sina positioner. Motreaktioner finns. Jordan B. Peterson, den kanadensiska psykologen hävdar att kvinnor ofta saknar den aggressivitet som krävs för att nå den högsta toppen. Han menar att männen bara behöver räta ryggen, bädda sängen och fokusera. Underförstått är det allt som behövs för att möta kvinnornas anstormning. Nu kommer Greta Thunberg. Jag vill hävda att Greta är det första riktigt tydliga tecknet på Feminine revolution. En kraft som kan fälla regeringar och förändra det det politiska landskapet. Många företag i Norden och Sverige där jag verkar är väldigt kompetenta då det gäller den digitala utvecklingen. Tydliga strategier finns oftast hos styrelser och ledningar hur den digitaliseringen ska mötas. Däremot finns en stor oförmåga att möta den feminina revolutionen. Det finns ingen analys eller plan för hur man ska attrahera talangfulla kvinnor. Hur hittar man en Greta Thunberg som kan göra deras organisation relevant? Att utveckla nya modeller som bättre mäter exempelvis kollaborativt ledarskap och kreativitet eller intuitiva färdigheter tillsammans med de kognitiva är kanske en väg att gå. Styrelser och ledningsgrupper som vågar rekrytera kvinnor trots att de inte är del av ett traditionellt manligt community är en annan.

I grunden handlar det om en känslighet att förstå de nya värderingar som är på väg att bli de som kommer bli dominerande i framtiden. Genom att stirra sig blinda på Trump, populism och nationalism ser vi inte vad som verkligen händer. I den stora studien av samhällsförändringar som genomförs av Europan Social Survey är det tydligt att de yngsta kvinnorna har helt unika värderingar. Det finns många Gretor därute.

Om du är förälder till en tjej född på 00 eller 10-talet så har du all anledning att vara stolt. Det här är en generation som kommer göra allt för att rädda världen, förändra värderingar och lyfta företagandet till nya nivåer. Du behöver inte vara rädd för att hon inte vill följa mönster eller spelets regler. Att ha högsta betyg kommer att betyda allt mindre. Det sådana som Greta som kommer leda oss mot 2100-talet. Du som förälder kommer förstå det först. Undrar när det är dags för företagsledare och politiker och medelålders män, en grupp som jag själv är en representant för, kommer att inse det samma? Hoppas det inte tar för länge. Kanske är det så att det är först med hjälp av The Feminine revolution som vi kommer börja lösa vår tids stora problem med global uppvärmning och extrem befolkningstillväxt. Som ger oss en möjlighet att se konturerna av en ekonomisk doktrin, bortom den rent marknadsliberala. Det kan handla om överlevnad för framtidens företag, men också en starting point for a New World Order.

Det är underligt att det skulle behövas en 16 årig flicka med flätor från Sverige för att få oss att öppna ögonen.

Peter Majanen