DESIGN: Tokyobaserade arkitekten Sou Fujimoto har skapat House NA, ett hus helt utan inre väggar och till stor del bestående av glas. Konventionella våningsplan har ersatts av små och oregelbundna plattformar som binds samman av nätta stegar istället för trappor. Rummen är inte rum i någon egentlig mening, utan liknar snarare lådor/kartonger i olika storlekar placerade ovanpå och bredvid varandra., till synes på måfå.