Artikel om 00-ister

Artikel om 00-ister

Artikel om 00-ister i Aftonbladet 8 juni: Den yngre generationen vill ha vård och välfärd åt alla. Ladda ner PDF här. Artikeln går även att läsa på aftonbladet.se: 00-talisterna tar steget...
Framtiden enligt 00-ister

Framtiden enligt 00-ister

Det finns över en miljon 00-ister i Sverige. De utgör vår framtid men vad vet vi egentligen om dem? Som människor, medborgare och konsumenter. Den allmänna bilden är att de är supercurlade internetinfödingar. Är de verkligen det? Eller drömmer de om något annat? Det...
Framtidens arbetsliv

Framtidens arbetsliv

Quatttroporte har på uppdrag av Lernia gjort en omfattande studie av trender inom lärande och karriär bland unga svenskar och ställt sig den stora och övergripande frågan hur ser unga idag på sin framtid i yrkeslivet? Men vi nöjer oss inte med det; självklart tog vi...
Framtidens turism

Framtidens turism

STF (Svenska Turistföreningen) ska expandera och öka medlemsantalet med 200 000 medlemmar på 10 år. För att lyckas behöver organisationen skapa ett nytt koncept som förmedlar en ny bild av organisationen. Quattroporte genomförde en kvalitativ och en kvantitativ studie...
Framtidens försvar i Saudiarabien?

Framtidens försvar i Saudiarabien?

Quattroporte genomförde år 2008 en omvärldsanalys kring framtidens försvar. I denna var det tydligt att det försvarsindustriella komplexet har en mycket stark påverkan på dagens försvarspolitik. Vilket ofta driver utvecklingen i ett icke önskat håll. Något som vi inte...

Drömstaden – Framtidens Stockholm

År 2008 genomförde Quattroporte ”Drömstaden”. Det var ett projekt där vi ville förstå hur framtidens Stockholm och andra storstäder kunde utvecklas till en Drömstad. Nu, sju år senare, gör vi en uppföljare. Hur har människors förväntningar förändrats och hur...