Sverige är mer hatat än USA i arabländerna. Det visar vår AI-analys av sociala- och digitala medier i arabiska länder. Tillsammans håller 57 muslimska länder i FN, Katolska kyrkan och UD hårt i prygelkäppen. Sverige ska be om ursäkt och anpassa sig till omvärlden och bli som alla andra. Ja, det är till och med dags att böja sig, som partiet Nyans ledare, Mikail Yüksel, uttrycker det i turkiska medier. Kanske är det tid för svensken att inse att vi blott är ett sandkorn och, om vi inte passar oss, blåser bort med nästa ökenvind.

I boken Underkastelse av Michel Houellebecq tvingas Frankrike att anpassa sig till sharialag efter att en islamsk politisk ledare vinner valet efter år av kaos och terror i landet. Det är en fiktiv berättelse med paralleller i verkligheten. Nu är det Sveriges tur att underkasta sig, med den skillnaden att det dessvärre, i vårt fall, inte är ett satiriskt romanbygge. Det är tyvärr alldeles verkligt och om vi inte passar oss riktigt noga får vi snart smaka på käppen.

Tänk att lilla Sverige, med jämställdhet, öppenhet och demokrati kunde råka så illa ut. Just idag finns det bara ett land som är mer hatat än Sverige, och det är arabländernas ärkefiende Israel. Det är inte bara oroande. Det är riktigt farligt. Vi har varken USA:s eller Israels förmåga att försvara oss mot jättarna. Gud hjälpe oss. Situationen skadar också Sveriges möjligheter att bedriva affärsverksamhet. Vi ser nämligen också en minskad positiv attityd till svenska multinationella företag som exempelvis Skanska och IKEA i de arabiska länderna. Förmodligen behöver det inte betyda bojkott. Inte än. Men det är inte många Koranbränningar bort.

Frihet – Rättighet

Det finns två sidor i den svenska debatten. På ena sidan finns de som anser att bränna en koran hör till vår svenska, högt skattade och unika yttrandefrihet. Att börja ge rucka på den skulle betyda att vi går in i ett sluttande plan. Var ska gränsen dras? Vilken skrift får man bränna och vilken får man inte bränna? Bibeln, Toran eller ens Kalle Anka? På andra sidan menar man att bränna Koranen gränsar till hets mot folkgrupp, och är en oförskämdhet som gör många ledsna och förbannade. Förespråkarna anser att lagen måste ändras och att det är precis som Mikail Yüksel säger: det är dags för svenskarna att anpassa sig.

Boven i dramat

Den stora skillnaden mellan Sverige och arabvärlden kommer ur att vi har helt olika värderingar. Jag skrivit om det flera gånger. Vill ni läsa mer om dessa värderingsförändringar och dess konsekvenser kan ni göra det här. Sverige har tillsammans med ett antal andra västeuropeiska länder mycket idealistiska och förändringsbenägna värderingar. Det är dessa värderingar som gör oss nyfikna och bidrar till våra länders tillväxt och innovationsförmåga. Våra västerländska värderingar har också gett oss ett samhällsklimat där demokrati, jämställdhet och acceptans tas för givet och det är ok att älska vem man vill. Arabländernas värderingar präglas starkare av tradition och materialism där det är viktigt med makt och den starkes rätt. Ett naturligt ointresse för demokrati och förbud mot homosexualitet är nära kopplade till dessa värderingar.

Vägval

Att böja sig innebär att man visar underkastelse och skam. Ska Sverige skämmas för sina värderingar? Ska vi som nation nu inse att vi bara är ett sandkorn i en stor omvärld där makt, religiositet och tradition dominerar så starkt? Om vi utvecklar ett antal framtidsscenarion för Sverige och vår relation till omvärlden baserat och värderingsutveckling i landet kan man vi fyra olika vägar att gå.

 

Den första dimensionen visar i vilken grad Sverige behåller sin egen värderingsgrund, med fokus på öppenhet/förändringsbenägenhet och idealism. I den andra dimensionen anpassas Sveriges värderingar till omvärldens värderingar i allt större utsträckning. Den andra dimensionen handlar om hur vi hanterar det faktum att vi idag har en mångfald av kulturer och religioner i vårt land; ökad eller minskad integration.

Fyra scenarion

Scenario 1 – Återvandring

Kombinationen mellan starka svenska värderingar och svag integration innebär att relationen mellan etniska svenskar och nysvenskar försämras ytterligare. Politiken förmår fler att återvända till sina hemländer. Religiösa och värderingsmässiga konflikter kulminerar, men minskar då de som står längst från den svenska samhällsgemenskapen lämnar landet.

Scenario 2 – Svenska värderingar

Präglas av starka svenska värderingar och integration. Här förväntas alla som bor i Sverige att anamma svenska värderingar, normer och levnadssätt. Majoritetskulturen dominerar. Om någon väljer att bränna en koran kommer det uppfattas som onödigt och korkat. Men givet den svenska kulturens maktställning i scenariot är det mer osannolikt att det kommer att ske.

Scenario 3 – Globala värderingar

Kombinerar mer globala värderingar och svenskarna anpassar sig till mer genomsnittliga globala normer på institutionell nivå. Samtidigt är integrationen ännu svagare, vilket leder till många parallellsamhällen. I ghettoiseringen av det svenska samhället brinner såväl Koraner som Biblar och konflikterna är många.

Scenario 4 – Ödmjukhet

Fokuserar på en bättre integration och en större ödmjukhet vad gäller svenska värderingar. En justering av exempelvis yttrandefrihet kommer att kunna accepteras av fler oavsett religiös- och kulturell bakgrund. Koraner kommer inte kunna brännas hur som helst längre och Sverige är mer som alla andra.

Hur ska det sluta? Det är en helt öppen fråga just nu. Vad vill du?