Terapi. Pulp Fiction Bananas by Banksy
Bilden av Sverige i världen har försämrats dramatiskt de senaste månaderna. Detta faktum kan påverka viljan att investera i landet mycket negativt. Nu är det dags att hantera den informationskampanj som bedrivs mot vårt land på ett smart sätt.

Genom att analysera mer än 100 miljoner webbsidor och ett antal miljarder tweets kontinuerligt kan Quattroporte, med hjälp av sitt egenutvecklade verktyg Q-Ball, kontinuerligt mäta nuläget och göra säkra prognoser över all sköns utveckling i framtiden. Vi har tidigare lätt kunnat förutse Brexit och Donald Trumps framfart. Nu ser vi hur protektionism och populism kommer att vara de dominerande krafterna under kommande år. Kristallkulan har hittills fungerat.

Från ett föredöme till bananrepublik

Sverige har genom åren haft en mycket positiv bild internationellt och det finns bara ett fåtal länder, som exempelvis Norge och Kanada, som kunnat tävla med oss i detta hänseende. Kampanjer från Russian Today och andra nationalistiska medier har inte i någon större utsträckning förändrat Sverigebilden. Allt detta har vi kunnat tydligt mäta. Sedan två månader har bilden av Sverige försämrats dramatiskt och skulle denna utveckling fortsätta någon månad till så ligger vi på samma nivå som vissa bananrepublikers. För ett litet land som baserar sitt välstånd på frihandel är det viktigt att kopplas till positiva värden. Det finns självklart även andra faktorer, men positiva värden är en icke försumbar del i framgångsekvationen. Att i detta sammanhang få en svårt skadad Sverigebild är allvarligt som påverkar landets förmåga att konkurrera på en internationell marknad.

Vi har tappat kontrollen över berättelsen

Det är lätt att sätta samman denna negativa utveckling med Donald Trumps utspel mot Sverige och högermediernas villighet att visa att vi är på väg att tappa greppet. Oavsett det politiska spelet och vad som är sant och falskt kan vi redan nu se konsekvenserna. Vi har i någon mån tappat greppet om berättelsen om oss själva. Nu är det dags att agera. Vi kan redan idag se vilka som är de mest tryckkänsliga punkterna för att påverka opinionen och lyfta fram sanningen. En aktör med resurser skulle snabbt kunna bryta den nedgående trenden. Hur? Genom att använda sig av kunskap om kommunikationsteori, psykologi och smart data är detta möjligt. Då är det t o m möjligt att vinna över USA, Ryssland och Donald Trump i ett informationskrig vi bara sett början av.

Peter Majanen
CEO & Founder

*En bananrepublik är ett land som är korrupt och vars ekonomi baseras på en eller ett fåtal råvaror. Begreppet används nedsättande och är inte helt politiskt korrekt.