Therapy. Pulp Fiction Bananas by Banksy.

The image of Sweden in the world has deteriorated dramatically during the past months. This fact can influence the desire to invest in the country in a very negative way. Now it’s time to handle the disinformation campaign directed at our country in a clever way.

By analysing more than 100 million web pages and several billion tweets continuously Quattroporte can, aided by it’s proprietary tool Q-Ball, continuously measure the current situation and make reliable predictions about a myriad developments in the future. We have previously predicted Brexit and Trump with ease. Now we see protectionism and populism being the dominant forces over the coming years. The crystal ball has worked so far.

From an example to a banana republic

Sweden has enjoyed a very positive image internationally through the years and only a few countries, for example Norway and Canada, have been able to compete with us in this regard. Campaigns from Russian Today and other nationalist media has have failed to change this image to any great extent. For the past two months the image of Sweden has changed dramatically and if this development were to continue for another month we would end up at the level of some banana republics. For a small country that relies on free trade for its wealth it’s important to be linked to positive values. There are of course other factors at play, but positive values are not a negligible part of the equation for success. In this context a seriously damaged image of Sweden greatly affects the country’s ability to compete in an international market.

We have lost control of the narrative

It’s easy to connect this negative development to Donald Trump lashing out against Sweden and right-wing medias willingness to that we are losing our grip. Regardless of the political game and what is true or not we can already see the consequences. We have to some extent lost control of the narrative in our own story. Now is the time to act. We can already see which are the most sensitive points for influencing opinion and conveying the truth. An actor with resources could swiftly break the downward trend. How? By using knowledge of communication theory, psychology and smart data this is possible. Then It’s even possible to defeat the U.S.A., Russia and Donald Trump in an information war that we have only seen the beginning of so far.

Peter Majanen
CEO & Founder

Terapi. Pulp Fiction Bananas by Banksy

Bilden av Sverige i världen har försämrats dramatiskt de senaste månaderna. Detta faktum kan påverka viljan att investera i landet mycket negativt. Nu är det dags att hantera den informationskampanj som bedrivs mot vårt land på ett smart sätt.

Genom att analysera mer än 100 miljoner webbsidor och ett antal miljarder tweets kontinuerligt kan Quattroporte, med hjälp av sitt egenutvecklade verktyg Q-Ball, kontinuerligt mäta nuläget och göra säkra prognoser över all sköns utveckling i framtiden. Vi har tidigare lätt kunnat förutse Brexit och Donald Trumps framfart. Nu ser vi hur protektionism och populism kommer att vara de dominerande krafterna under kommande år. Kristallkulan har hittills fungerat.

Från ett föredöme till bananrepublik

Sverige har genom åren haft en mycket positiv bild internationellt och det finns bara ett fåtal länder, som exempelvis Norge och Kanada, som kunnat tävla med oss i detta hänseende. Kampanjer från Russian Today och andra nationalistiska medier har inte i någon större utsträckning förändrat Sverigebilden. Allt detta har vi kunnat tydligt mäta. Sedan två månader har bilden av Sverige försämrats dramatiskt och skulle denna utveckling fortsätta någon månad till så ligger vi på samma nivå som vissa bananrepublikers. För ett litet land som baserar sitt välstånd på frihandel är det viktigt att kopplas till positiva värden. Det finns självklart även andra faktorer, men positiva värden är en icke försumbar del i framgångsekvationen. Att i detta sammanhang få en svårt skadad Sverigebild är allvarligt som påverkar landets förmåga att konkurrera på en internationell marknad.

Vi har tappat kontrollen över berättelsen

Det är lätt att sätta samman denna negativa utveckling med Donald Trumps utspel mot Sverige och högermediernas villighet att visa att vi är på väg att tappa greppet. Oavsett det politiska spelet och vad som är sant och falskt kan vi redan nu se konsekvenserna. Vi har i någon mån tappat greppet om berättelsen om oss själva. Nu är det dags att agera. Vi kan redan idag se vilka som är de mest tryckkänsliga punkterna för att påverka opinionen och lyfta fram sanningen. En aktör med resurser skulle snabbt kunna bryta den nedgående trenden. Hur? Genom att använda sig av kunskap om kommunikationsteori, psykologi och smart data är detta möjligt. Då är det t o m möjligt att vinna över USA, Ryssland och Donald Trump i ett informationskrig vi bara sett början av.

Peter Majanen
CEO & Founder

*En bananrepublik är ett land som är korrupt och vars ekonomi baseras på en eller ett fåtal råvaror. Begreppet används nedsättande och är inte helt politiskt korrekt.

Liknande inlägg