Är världens rikaste man ett snille som kommer att fascinera människor om 500 år? Många av Elons fans skulle skriva under på att han är vår tids Leonardo da Vinci. Men är det verkligen så?

Leonardo da Vinci var utan tvekan ett universalgeni som för fem sekler sedan samlade en stor del av den tidens vetande. Med en häpnadsväckande kreativitet lyckades han skapa ett antal odödliga konstverk som exempel Mona Lisa, Nattvarden och Salvator Mundi. Utöver hans målningar kan vi också se hans skisser på konstruktioner som var långt före sin tid. Vem har inte låtit sig förbluffas av Leonardos vackra skiss på en helikopter? Tyvärr, eller tack och lov, fanns det inte i början av 1500-talet den teknologi som hade fordrats för att förverkliga hans uppfinningar då man i nutid visat att helikoptern hade varit för tung och att rotorn hade roterat år fel håll. Oavsett det så kan ingen ta ifrån honom hans enorma skapandekraft. Leonardo da Vincis nära 20 färdigställda målningar är för evigt en del av mänsklighetens kulturarv.

Elon Musk har, fem sekler senare, lyckats skapa och driva upp ett antal olika verksamheter som vart och ett för sig initialt har verkat vara omöjliga att förverkliga. Hans förmåga att använda sig av, vidareutveckla och paketera innovationer är sannolikt oöverträffad i vår samtid. Elons innovationer kommer att för lång tid förändra och förbättra(?) sättet vi lever på men också hur vi tänker. Detta sätter också köpet av Twitter i ett perspektiv eftersom han nu vill vidareutveckla det politiska samtalet.

Begåvning

Både Leonardo och Elon är två osannolikt begåvade människor. Men jag vill hävda att det finns en avgörande skillnad mellan dem nämligen den att medan Leonardo var ett kreativt geni är Elon en innovativ superhjälte.

Konstnären måste vara kreativ för att skapa något nytt som är unikt som berör. Mästaren/mästarinnan ställer frågor, irriterar och behagar men har sällan några svar. Till denna grupp hör också ofta uppfinnarnas skrå. Innovatören är den som sätter en uppfinning i en kontext. Som lyckas skapa ekonomiska värden och som svarar på frågor och behov, men utan kreatören hade det inte funnits något för innovatören att paketera.

I analysen nedan har vi undersökt bilden av uppfattad kreativitet och innovativitet hos Leonardo och Elon samt hos ett antal andra personer och varumärken. Analysen är genomförd i Quattroportes big data/AI-system Q-Ball och är baserad på flera miljarder signaler under det senaste året.

 

Må bäste man (k)vinna

Vi kan dela in analysen i en enkel matris. (Hur hade Leonardo och Elon valt att göra?) De med hög nivå av kreativitet kallar vi för Kreatörer. Motsvarande de som har hög nivå av Innovativitet benämner jag föga kreativt för Innovatörer. De som har lägre nivå av båda dimensionerna får lite vårdslöst gå under epitetet Medelsvensson. Motsatsen får heta Det ouppnåeliga eftersom vi här hitta de mycket få som lyckas kombinera innovation och kreativitet. Att det är två pionjärer som dessutom var kvinnor gör det mycket intressant.

Leonardo da Vinci ligger mycket högt på uppfattad kreativitet medan Elon har höga värden på innovation. Däremot uppfattas ingen av dem som både kreativa och innovativa. Det samma gäller också deras skapelser och varumärken Mona Lisa och Space X och Tesla. Kreatörer verkar utveckla kreationer/konstverk och innovatörer innovationer.

Gucci är kreativt. Ikea, Space X och Tesla uppfattas som innovativt. Det förhållandet spelar roll för utvecklingen av varumärken. Kanske är det förvånande att Virgil Abloh ligger så högt på den kreativa skalan, långt över da Vinci. Det blir intressant att se om Abloh kommer leva kvar i det kollektiva medvetandet i framtiden. Något jag hoppas och tror. Kanske är det han som kommer uppfattas som samtidens Leonardo om 50 år?

För ett tech-bolag är nivån av innovativitet mycket viktig. Det visar våra jämförelser av börsvärdet för större bolag sedan 2007. Kanske undrar ni varför Spotify ligger så lågt i båda dimensionerna? Svaret är att nivån av uppfattad innovation har gått ner under de senaste 3 åren. Uppenbarligen har nu även Twitter problem med bilden av företaget men kanske kommer Elons aura smitta av sig och erbjuda en vändning?

Bli bättre

Att utveckla bilden är förstås fullt möjligt och allra bäst går det om det finns en faktisk grund till bilden du vill kommunicera. Strategierna för att utveckla bilden för ett varumärke kan idag göras mer effektiv genom datadrivna processer. IKEAs samarbete med Virgil Abloh var ett exempel på en sådan strategi som stärkte den kreativa bilden av företaget. I vilken mån detta drivs av samarbetet är också möjligt att analysera. Vad skulle det till exempel har inneburit om bilden av IKEA om samarbetet med Kanye West (Ye) hade blivit av? Och vad skulle ett framtida samarbete med Elon Musk innebära?

Slutligen; vad skulle du helst vilja vara? Kreativ eller innovativ? Hur ser du på dig själv? Var hamnar du i grafen ovan? Vilken är din självbild? Hur ser andra på dig? Är du mer av en sydafrikansk stålman och snille eller en norditaliensk vivör och snille?

 

Leonardo och Elon är två mycket olika personer. Den ena kreativ och den andra innovativ. De kommer sannolikt ha mycket olika betydelse för mänskligheten om 500 år. Medan Elon skapade innovativa produkter i början på 2000-talet hade sannolikt någon annan kunnat utveckla en storsäljande elbil eller smarta rymdresor. Förr eller senare hade det hänt. Men utan Leonardo da Vinci hade aldrig Mona Lisa, Nattvarden eller skisser på en 1500-tals helikopter existerat.

 Peter Majanen